พิมพ์หน้านี้


รายละเอียดยา  Zithromax (powder for oral suspension 200 mg/ 5 ml)

[ ยาผงแห้งชนิดผสมก่อนใช้ ]
ชื่อสามัญ :  Azithromycin

ชื่อการค้า :  Zithromax (powder for oral suspension 200 mg/ 5 ml)

รูปแบบยา :  ยาผงแห้งชนิดผสมก่อนใช้

ยานี้ใช้สำหรับ : 
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อที่หู ปอด ผิวหนัง ลำคอ และ โรค Lyme
 • ยานี้ใช้เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่หัวใจหรือโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
 • รักษาโรคกระเพาะอาหารซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ H. pylori

  วิธีใช้ยา : 
 • ยานี้เป็นยาผงแห้งชนิดผสมก่อนใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานยาก่อนหรือพร้อมอาหาร วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกันนาน 1-5 วัน
 • ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยานี้จนจบช่วงการรักษา แม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม
 • ไม่ควรรับประทานพร้อมยาลดกรด
 • ควรรับประทานยาให้ตรงตามเวลาเดียวกันทุกวัน
 • เขย่าขวดให้ตัวยาเข้ากันดีก่อนใช้ยา
 • ควรใช้ช้อนสำหรับตวงยาโดยเฉพาะในการรับประทานยา ไม่ควรใช้ช้อนชงกาแฟหรือช้อนโต๊ะในครัวเรือนทั่วไป

  สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ : 
 • การแพ้ยา azithromycin, ยากลุ่ม macrolide หรือยาอื่นๆ เช่น Erythromycin, Roxithromycin, Clarithromycin เป็นต้น
 • ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • การเป็นหรือเคยเป็นโรค cystic fibrosis, ติดเชื้อ HIV , ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ, โรคตับ, โรคไต
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา :  
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา : 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที 2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ การเก็บรักษายา 
 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่นถูกแสงแดดโดยตรง และ ไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • เก็บยาที่ผสมแล้วในตู้เย็นช่องธรรมดา ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
 • ยาหลังผสมแล้วเก็บได้ 7 วัน ในตู้เย็นช่องธรรมดา ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง หากเหลือหรือยังไม่ได้ใช้ให้ทิ้งทันที
 • ยาที่ผสมแล้วเก็บไว้ได้ไม่เกิน 14 วัน หากเหลือหรือยังไม่ได้ใช้ให้ทิ้งทันที 320ZITHROMAX (POWDER FOR ORAL SUSPENSION 200 MG/ 5 ML)t45