PhaReD.org QRCODE Nectec

SENNOSIDES A & B

รายละเอียดยา

SENNOSIDES A & B

ชื่อสามัญ

SENNOSIDES A & B

ชื่อการค้า


รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • บรรเทาอาการท้องผูก
 • อาจใช้สำหรับเตรียมลำไส้ก่อนผ่าตัดหรือส่องกล้อง
 • อาจใช้เพื่อรักษาหรือโรคหรืออาการอื่นๆ ได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 ครั้ง ตอนเย็นหรือก่อนนอน เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ระบายในตอนเช้า (8-12 ชั่วโมงภายหลังรับประทานยา) หรือใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยานี้พร้อมดื่มน้ำตาม 1 แก้ว
 • ห้ามใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี สำหรับเด็กอายุระหว่าง 2-12 ปีควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์
 • กรณีต้องใช้ยาเป็นระยะเวลานาน ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์

 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา sennosides ยาระบายมะขามแขก หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีหรือเคยมีโรคไส้ติ่งอักเสบ ปวดท้อง ทางเดินอาหารอุดตัน อาเจียน

 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ท้องอืด ปัสสาวะเปลี่ยนสี ไม่สบายท้องน้อยหรือตะคริวที่ท้องน้อย

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้ ท้องเสีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน น้ำหนักลดผิดปกติ

  การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา