PhaReD.org QRCODE Nectec

LYNESTRENOL

รายละเอียดยา

LYNESTRENOL

ชื่อสามัญ

LYNESTRENOL

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ใช้คุมกำเนิด
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 เม็ดหลังอาหารเย็น หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ห้ามบดหรือเคี้ยวยานี้
 • เริ่มรับประทานยาเม็ดแรกในวันแรกของการมีประจำเดือน เช่น วันจันทร์ ให้เริ่มรับประทานยาเม็ดที่มีสัญลักษณ์วันจันทร์ที่แผง จากนั้นรับประทานยาตามลูกศรที่กำหนดไว้ที่แผงยาจนครบ
 • เมื่อรับประทานยานี้จนหมดแผงแล้ว สามารถเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ต่อได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีประจำเดือน
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยานี้
 • การอาเจียนหรือท้องเสียหลังรับประทานยา อาจทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง
 • หลังรับประทานยานี้ อาจเกิดภาวะขาดประจำเดือนได้ ถ้าหากมีอาการดังกล่าวเกิน 1 เดือน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • แพ้ยา lynestrenol หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
 • มีหรือเคยมีโรคเกี่ยวกับภาวะก้อนเลือดอุดตันภายในหลอดเลือด(Thromboembolic , Thrombophlebitis) มีความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานของตับ โรคดีซ่าน หรือโรคดีซ่านจาการตั้งครรภ์ Roter syndrome, Dubin-Johnson syndrome ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด
 • เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต โรคลมชัก โรคปวดศรีษะไมเกรน โรคหืด

 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ภาวะเลือดออกผิดปกติในช่วงเดือนแรกของการรับประทานยา คลื่นไส้ ปวดศรีษะ ตึงคัดเต้านม น้ำหนักเพิ่ม

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้ ปวดศรีษะอย่างรุนแรง เจ็บหน้าอก การมองเห็นผิดปกติ มือหรือขาบวม

  การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้ร้อนกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • เก็บยานี้ในภาชนะป้องกันแสง

 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา