PhaReD.org QRCODE Nectec

CELECOXIB

รายละเอียดยา

CELECOXIB

ชื่อสามัญ

CELECOXIB

รูปแบบยา

แคปซูล

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด บวมจากภาวะอักเสบของข้อ เช่น ไขข้อกระดูกอักเสบ (osteoarthritis) ไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) และ ไขข้อกระดูกสันหลังอักเสบ (ankylosing  spondylitis)หรือ โรคไขข้ออักเสบในเด็ก
 • ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือน อาการปวดหลังการผ่าตัด หรือทำฟัน 
 • ยานี้อาจใช้ร่วมกับการผ่าตัดหรือวิธีรักษาอื่น เพื่อลดการเกิดก้อนเนื้อที่เจริญผิดปกติในลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่
 • ยานี้อาจใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดจากสาเหตุอื่น
 • อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ ดังนั้น หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาแคปซูล ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 ถึง 2 ครั้ง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยาพร้อมดื่มน้ำตามหนึ่งแก้ว ควรรับประทานยาหลังอาหารทันที เพื่อลดอาการไม่สบายท้องที่อาจเกิดจากยา และควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง
 • ไม่ควรซื้อยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ชนิดอื่นๆ มาใช้โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน  
 • การรับประทานยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะเพิ่มโอกาสเกิดภาวะหัวใจวาย หรือโรคของหลอดเลือดสมองได้  
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่
 • แพทย์อาจติดตามอาการของท่านอย่างเหมาะสมและอาจมีการสั่งตรวจค่าทางห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบผลการตอบสนองของยา 
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • แพ้ยา celecoxib  ยาแอสไพริน (aspirin) ยากลุ่มซัลฟา (sulfa) กลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่เฉพาะยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาร์ฟาริน แอสไพริน หรือยากลุ่มต้านอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSIADs) ตัวอื่นๆ เช่น ไดฟูทิซิล (difunisal) ไอบูโพรเฟน (ibuprofen) นาพรอกเซ็น (naproxen) ยาเสตียรอยด์ชนิดรับประทาน เช่น เด็กซาเมธาโซน (dexamethasone) เมทิลเพรดนิโซโลน (methylprednisolone) เพรดนิโซโลน (prednisolone)
 • ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • ประวัติหรือข้อมูลการสูบบุหรี่ ภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง หรือเป็นเบาหวาน
 • ภาวะที่เลือดออกง่ายกว่าปกติ หรือใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) มีประวัติความผิดปกติของการทำงานของตับหรือไต ภาวะที่มีเลือดออกที่กระเพาะอาหาร หรือภาวะแผลในกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กทะลุ 
 • มีประวัติโรคหัวใจ หรือภาวะที่ระบบไหลเวียนโลหิตมีความผิดปกติ ทำศัลยกรรมบายพาสหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี (coronary bypass graft surgery) ภายใน 2 อาทิตย์ก่อนใช้ยา 
 • ภาวะหอบหืด โดยเฉพาะหอบหืดที่เกิดจากยาแอสไพริน (aspirin)
 • การผ่าตัดหรือทำฟัน ต้องแจ้งให้แพทย์ผู้ผ่าตัดหรือทันตแพทย์ทราบก่อนว่าท่านใช้ยาตัวนี้อยู่
 • เคยมีประวัติการบวมที่มือ แขน น่อง เท้า หรือข้อเท้า
 • ภาวะติ่งเนื้อที่โพรงจมูก (nasal polyps)
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ รู้สึกไม่สบายท้องเล็กน้อย มีลมในท้อง ท้องเสีย ท้องผูก เจ็บคอมีอาการคล้ายเป็นหวัด

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • มีสัญญาณว่ามีเลือดออกที่กระเพาะอาหาร ซึ่งได้แก่ อุจจาระดำ ปัสสาวะมีเลือดปน ไม่มีแรง เหนื่อยง่ายกว่าปกติ อาเจียนเป็นเลือดหรือมีสีคล้ายเมล็ดกาแฟบด น้ำหนักขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ หรือมีอาการบวม เลือดออกผิดปกติ หรือมีรอยจ้ำเลือดฟกช้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ เบื่ออาหาร ผิว หรือตามีสีเหลือง ผิวซีด
 • มีไข้ แผลพุพอง (blisters) ลมพิษ ผื่นคัน อาการคัน อาการบวมที่บริเวณหน้า ช่องคอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือน่อง กลืนลำบาก หรือหายใจลำบาก  หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ปวดหลัง ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะเวลากลางคืน พูดแล้วเสียงผิดปกติ (hoarseness) พูดไม่ชัด ตาพร่า มองเห็นไม่ชัดเจน ปวดหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน มีอาการแสบยอดอก (heartburn) หรือปวดช่องคอ มีอาการกดเจ็บบริเวณกระเพาะ ร่างกายด้านใดด้านหนึ่งอ่อนแรง  ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์ทันที
 • หากช่วงที่ได้รับยานี้ พบอาการ ปวดท้อง แสบยอดอก อาเจียนเป็นสีกาแฟ พบเลือดในอุจจาระ หรืออุจจาระมีสีดำ เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย อ่อนแรง พูดไม่ชัด ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์ทันที
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา