PhaReD.org QRCODE Nectec

MEBEVERINE [HYDROCHLORIDE]

รายละเอียดยา

MEBEVERINE [HYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ

MEBEVERINE [HYDROCHLORIDE]

ชื่อการค้า


รูปแบบยา

แคปซูล

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดเกร็งช่องท้อง
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษากลุ่มอาการลำไส้แปรปรวน (Irritable bowel syndrome: IBS)
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานก่อนอาหารประมาณ 20 นาที โดยให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลาก ไม่ควรใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ไม่ควรเคี้ยวเม็ดยา

 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • การแพ้ยามีบีเวอรีน (mebeverine) หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพรที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • มีหรือเคยมีภาวะลำไส้ไม่เคลื่อนไหว
 • มีหรือเคยมีโรค Porphyria (โรคเลือดชนิดหนึ่ง)
 • หากต้องทำการผ่าตัดหรือทำการรักษาทางทันตกรรม ควรแจ้งแพทย์เพื่อหยุดยานี้ก่อนทำการรักษา
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ผิวหนังมีผื่นคัน ผิวหนังแดง หรืออักเสบ

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้ ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น บวม

  การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่อุณหภูมิมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น เก็บในบริเวณที่ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา