PhaReD.org QRCODE Nectec

CEFUROXIME

รายละเอียดยา

CEFUROXIME

ชื่อสามัญ

CEFUROXIME

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น หลอดลมอักเสบ โรคหนองใน โรค Lyme โรคติดเชื้อที่หู ลำคอ ไซนัส ผิวหนังและระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดสำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2 ครั้ง ทุก 12 ชั่วโมง ต่อเนื่องเป็นเวลา 7-10 วัน รับประทานยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่ควรรับประทานเวลาเดียวกันทุกวัน
 • การใช้เพื่อรักษาโรคหนองใน ให้รับประทานยานี้ครั้งเดียว หากใช้เพื่อรักษาโรค Lyme รับประทานยาวันละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นเวลา 20 วัน
 • รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยาติดต่อกันจนครบระยะเวลาในการรักษา แม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม ห้ามหยุดใช้ยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
 • กลืนทั้งเม็ด และดื่มน้ำตามมาก ๆ  ยานี้มีรสขมจัดจึงไม่ควรหักแบ่งหรือเคี้ยวเม็ดยา หากเด็กไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้ ควรเปลี่ยนไปใช้ยาน้ำแขวนตะกอนแทน
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • แพ้ยา cefuroxime, ยากลุ่ม penicillin, ยากลุ่มcephalosporin, หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • มีหรือเคยมีโรคตับ โรคไต โรคลำไส้อักเสบ หรือโรคของกระเพาะอาหาร ปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือด
 • ตั้งครรภ์ วางแผนในการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ไม่สบายท้อง ท้องเสีย อาเจียน ปวดท้อง

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • อาการแพ้ เช่น ผื่นที่ผิวหนัง ผื่นคันหรือลมพิษ ตาบวม หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม หายใจหรือกลืนลำบาก 
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเจ็บหน้าอก ชัก มีไข้ ปัสสาวะมีสีเข้ม ผิวหนังเป็นผื่นแดงหรือมีตุ่มน้ำ เลือดออกหรือมีรอยจ้ำเลือดผิดปกติ อ่อนเพลียผิดปกติ เจ็บหรือมีแผลในปาก ตกขาว คันบริเวณช่องคลอด
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่นถูกแสงแดดโดยตรง และ ไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา