PhaReD.org QRCODE Nectec

CEFALEXIN [MONOHYDRATE]

รายละเอียดยา

CEFALEXIN [MONOHYDRATE]

ชื่อสามัญ

CEFALEXIN [MONOHYDRATE]

ชื่อการค้า

Allicin 250 capsule, Allicin 500 capsule, Anxer 500, Cefalexin capsules, Cefanex - 250 capsule, Cefanex - 500 capsule, Cefexin 250, Cefexin 500 เซเฟคซิน 500, Cefexin-500, Cefra - x 500, Ceftarin 250 capsule, Ceftarin 500 capsule,

Cefxin 500, Celex - 250, Celex - 250 mg, Cemelax 500, Cemelax capsules, Cephalex 250, Cephalex 500, Cephalexin - 500 cosma, Cephalexin 250 capsule, Cephalexin-250 capsule, Cephalexyl-250 เซฟาเลคซิล-250, Cephin 500, Cephin capsule, Cepxinman - 250, Cepxinman - 500, Colaxin capsules (250 mg.), Cephalexin - 250 cosma, Cephalexin 250 mg, Cephalexin 500 mg, Cephalexyl-500 เซฟาเลคซิล-500, Farmalex 250 ฟาร์มาเล็กซ์ 250, Farmalex 500 ฟาร์มาเล็กซ์ 500, Faslex-500 capsule, Felexin - 250, Felexin - 500, Ibilex capsules, Ibilex capsules, Infalex-250, Infalex-500, Keflex, Keflex 250 mg, Keflex 500 mg, Lexin - 500, Lexporin capsules, Lexifa-250, Lexifa-500, Neolexin 250, Neolexin 500, Pharlex, Pondnacef, Pondnacef - 500, Sialexin (capsules 500 mg.), Sialexin capsules (250 mg.), Starlex-500 capsule, Suphalex - 250, Suphalex - 500, Suphalex-250, Suphalex-500, Sefasin 250, Sporidex (250 mg), Sporidex (500 mg), Tefalexin 250, Tefalexin 500, Ticoler - 250 capsules, Toflex 250, Toflex 250, Toflex 500, Ulflex, Ulflex-250, Vataceph 250 วาทาเซฟ 250, Vataceph 500 วาทาเซฟ 500, Zeplex, Celex-500, เทเพล็กซิน แคป 250, เทเพล็กซิน แคป 500


รูปแบบยา

แคปซูล

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบ โรคติดเชื้อที่กระดูก หู ผิวหนัง และระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นได้ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาแคปซูล ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานยาทุก 6 ชั่วโมง (วันละ 4 ครั้ง) หรือ อาจรับประทานทุก 12 ชั่วโมง (วันละ 2 ครั้ง) ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 7-10 วัน หรือใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยานี้ต่อเนื่องจนครบระยะเวลาในการรักษาการติดเชื้อ แม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม ห้ามหยุดใช้ยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
 • รับประทานยาโดยกลืนยาทั้งเม็ดนี้แล้วดื่มน้ำตามอย่างน้อย 1 แก้ว
 • หากรับประทานยาแล้วรู้สึกไม่สบายท้อง ให้รับประทานยานี้พร้อมมื้ออาหารหรือพร้อมนม
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • มีประวัติการแพ้ยา cephalexin, penicillin, ยากลุ่ม cephalosporins หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร 
 • มีหรือเคยมีประวัติโรคไต โรคตับ โรคลำไส้อักเสบ โรคของกระเพาะอาหาร
 • กำลังตั้งครรภ์ วางแผนในการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • หากต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือทำทันตกรรมใด ๆ  ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบก่อนว่าท่านใช้ยาตัวนี้อยู่
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ รู้สึกไม่สบายท้อง ท้องเสีย อาเจียน ผื่นคันไม่รุนแรง

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • ผื่นผิวหนังรุนแรง คัน หรือลมพิษ หายใจหรือกลืนลำบาก หายใจมีเสียงหวีด 
 • มีเลือดออกหรือมีจ้ำเลือด เจ็บบริเวณปากหรือลำคอ เจ็บหน้าอก ติดเชื้อในช่องคลอด ระคายเคืองบริเวณช่องคลอดหรือทวารหนัก คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดตามข้อหรือกล้ามเนื้อ
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่นถูกแสงแดดโดยตรง และ ไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา