PhaReD.org QRCODE Nectec

ACETYLCYSTEINE

รายละเอียดยา

ACETYLCYSTEINE

ชื่อสามัญ

ACETYLCYSTEINE

ชื่อการค้า


รูปแบบยา

ยาเม็ดฟู่

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ทำให้เสมหะที่เหนียวข้นเหลวลงและถูกขับออกได้ง่ายขึ้น บรรเทาอาการไอที่มีเสมหะ ในโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ช่องคออักเสบ หอบหืด ไข้หวัด เป็นต้น
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยจึงควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1-3 ครั้ง ขึ้นกับอาการและโรคที่เป็นอยู่ และปริมาณยาใน 1 เม็ด
 • ละลายยาในน้ำครึ่งถึงหนึ่งแก้ว คนให้ละลายตัวดี รอจนฟองฟู่หมดค่อยรับประทาน
 • หรือใช้ตามวิธีที่ระบุบนฉลากยา ไม่ควรใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา acetylcysteine หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ยาประจำใช้อยู่ทั้งที่แพทย์สั่งจ่ายหรือยาที่ซื้อใช้เอง รวมถึงวิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
 • ตั้งครรภ์ วางแผนในการตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร หากตั้งครรภ์ระหว่างใช้ยานี้ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ
 • โรคประจำตัว อาการหรือโรคที่เคยเป็นมาในอดีต โดยเฉพาะ โรคกระเพาะ เป็นต้น

 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ ถ้าเป็นเวลาใกล้มื้อถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ผื่นคันเล็กน้อย คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดแสบยอดอก

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้ หายใจลำบาก ผื่นคัน ลมพิษ

  การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้ร้อนกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา