PhaReD.org QRCODE Nectec

CLARITHROMYCIN

รายละเอียดยา

CLARITHROMYCIN

ชื่อสามัญ

CLARITHROMYCIN

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ โรคติดเชื้อที่หู ไซนัส ผิวหนัง และลำคอ 
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อ เช่น โรค Lyme โรค crypotosporidiosis โรคcat scratch โรค Legionnaires และ โรคไอกรน 
 • ยานี้ใช้ร่วมกับยาตัวอื่น เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย H.pyroli ที่เป็นสาเหตุให้เกิดแผลอักเสบ หรือแผลในกระเพาะอาหาร
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อ disseminated Mycobacterium avium complex (การติดเชื้อที่ปอดชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อผู้ที่มีไวรัสภูมิบกพร่องหรือHIV)
 • ยานี้อาจใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่หัวใจในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหรือผ่าตัดทางทันตกรรม
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยุู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องกัน 7-14 วัน อาจรับประทานยานี้พร้อมมื้ออาหารหรือขณะท้องว่างก็ได้ ควรรับประทานยาเวลาเดียวกันทุกครั้งเพื่อป้องกันการลืมยา ห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร 
 • รับประทานยาติดต่อกันจนครบระยะเวลาที่แพทย์สั่ง แม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม ยานี้เป็นยาของท่านคนเดียวเท่านั้นอย่าใช้ยานี้ร่วมกับคนอื่น
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • แพ้ยา clarithromycin, azithromycin, dirithromycin, erythromycin, telithromycin หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพรรวมทั้งสีผสมอาหารและสารกันบูด
 • มีหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือ prolong QT interval ทั้งประวัติความผิดปกติของตนเองและญาติพี่น้องในครอบครัว รวมถึงมีการใช้ยาอื่นที่มีอาจมีผลทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมด้วย
 • เป็นหรือเคยเป็นโรคตับ ตาเหลืองตัวเหลือง โรคไต มีอาการท้องเสีย หรือโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
 • ตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • หากกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดหรือทำทันตกรรมใด ๆ กรุณาแจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ให้ทราบว่าท่านกำลังใช้ยาตัวนี้อยู่
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ท้องเสีย ปวดท้อง มีลมในท้อง คลื่นไส้ การรับรสเปลี่ยนไป ปวดศีรษะ

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • อาการแพ้ ผื่นคัน บวมบริเวณใบหน้า ตา ปาก ลิ้น ที่ผิวหนังหรือภายในปากมีแผล ตุ่มพอง ลอก
 • หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เจ็บหน้าอก ปัสสาวะลำบาก หรือเจ็บเวลาถ่ายปัสสาวะ  ตัวเหลือง ตาเหลือง หายใจลำบาก กลืนลำบาก เสียงแหบ มีรอยฟกช้ำจ้ำเลือดตามตัว บวมบริเวณ มือ เท้า ข้อเท้า
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ควรเป็นภาชนะที่ป้องกันแสงได้ เช่น ขวดหรือซองสีชา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียสโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่นถูกแสงแดดโดยตรง และ ไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น รวมถึงไม่เก็บในห้องน้ำ
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา