PhaReD.org Nectec

CETIRIZINE [DIHYDROCHLORIDE]

รายละเอียดยา

CETIRIZINE [DIHYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ

CETIRIZINE [DIHYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

  • ยานี้เป็นสารต้านฮิสตามีน ใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการไข้ละอองฟาง (มีสาเหตุจากการแพ้สารพวกละอองเกสรดอกไม้ ฝุ่นละออง หรือสารอื่นในอากาศ) และอาการแพ้อื่นๆ ได้แก่ จาม น้ำมูกไหล ตาแดง คันที่ตาและน้ำตาไหล คันจมูกและลำคอ
  • นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการคัน และผิวหนังแดงที่เกิดจากผื่นลมพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันอาการผื่นลมพิษหรือการแพ้อื่นๆ ทางผิวหนังได้
  • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
  • วิธีการใช้ยา

          วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

  • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละครั้ง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
  • ?รับประทานยานี้ได้ทั้งพร้อมหรือไม่พร้อมอาหาร แต่ควรรับประทานยาในช่วงเวลาเดียวกันทุกวัน ทั้งนี้ อาจต้องรับประทานยาหลายวันก่อนที่อาการจะดีขึ้น
  • ห้ามใช้ยานี้รักษาตุ่มผื่นลมพิษซึ่งมีการฟกช้ำ พุพอง มีสีผิดปกติหรือผื่นลมพิษที่ไม่มีอาการคัน และแจ้งให้แพทย์ทราบหากท่านมีอาการผื่นดังกล่าว
  • หยุดใช้ยานี้หากอาการผื่นลมพิษไม่ดีขึ้นภายใน 3 วันหลังจากเริ่มใช้ยา หรือในกรณีที่ผื่นลมพิษมีอาการยาวนานมากกว่า 6 สัปดาห์ และควรปรึกษาแพทย์ถึงสาเหตุของผื่นดังกล่าว
  • ยานี้อาจทำให้มีอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำงานกับเครื่องจักรกลหลังจากรับประทานยา
  • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมจะเพิ่มฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมของยาได้ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นส่วนผสมในช่วงที่รับประทานยานี้

  • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

  • ประวัติแพ้ยา cetrizine hydroxyzine หรือยาอื่นๆ
  • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
  • มีหรือเคยมีโรคตับหรือโรคไต
  • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

  • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

  • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับการรับประทานยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในครั้งต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  • อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป

    อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
    มีดังนี้ ง่วงซึม มึนงง อ่อนเพลียหรือเหนื่อยมาก ปากแห้ง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายท้อง ปวดท้อง

    อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

    มีดังนี้ อาการหายใจหรือกลืนลำบาก อาการผิดปกติอื่นๆ ที่ทำให้รู้สึกไม่สบาย

    การเก็บรักษายา

  • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
  • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
  • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

  • [ เงื่อนไขการใช้ ]

    มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
    มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา