PhaReD.org QRCODE Nectec

DEXTROMETHORPHAN [HYDROBROMIDE]

รายละเอียดยา

DEXTROMETHORPHAN [HYDROBROMIDE]

ชื่อสามัญ

DEXTROMETHORPHAN [HYDROBROMIDE]

รูปแบบยา

ยาน้ำเชื่อม

ยานี้ใช้สำหรับ

 • รักษาอาการไอ เนื่องจากไข้หวัด หวัด
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานทุก 4-12 ชั่วโมง ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีไม่ควรใช้และควรใช้อย่างระมัดระวังในเด็กอายุ 2-11 ปี
 • ควรใช้ช้อนสำหรับตวงยาโดยเฉพาะในการรับประทานยา ไม่ควรใช้ช้อนชงกาแฟหรือช้อนโต๊ะในครัวเรือนทั่วไป
 • เมื่อได้รับยาเกินขนาด อาจแสดงอาการดังต่อไปนี้
  1. หายใจลำบาก
  2. ปากเขียว เล็บเขียว
  3. มึนศีรษะ
  4. คลื่นไส้ อาเจียน
  5. ประสาทหลอน
  6. ใจสั่น
  7. กล้ามเนื้อเกร็ง
  8. ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง โดยอาจเกิดได้ทั้งความดันสูงและความดันต่ำ
 • หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด แนะนำให้นำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
 • ข้อมูลที่จำเป็นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวิต
  1. อายุ น้ำหนัก และอาการของผู้ป่วย
  2. ชื่อสามัญทางยา ชื่อการค้า และขนาดยา
  3. หากเป็นไปได้ให้นำผลิตภัณฑ์นั้นติดตัวไปด้วย
  4. เวลาที่เริ่มรับประทานยาเกินขนาด
  5. เวลาที่เริ่มเกิดอาการผิดปกติ
  6. จำนวนของยาที่ได้รับประทานเข้าไป

 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา เดกโทรเมโทรเฟน หรือยาอื่น
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง? วิตามิน? ?อาหารเสริม ?และสมุนไพร
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีหรือเคยมีโรคฟีนิลคีโตยูเรีย (Phenylketouria) สูบบุหรี่

 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ เหนื่อยง่าย ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ปวดศีรษะ เหงื่อออกง่าย คัน คลื่นไส้

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้ ผื่นแดง

  การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา