PhaReD.org QRCODE Nectec

AMOXICILLIN

รายละเอียดยา

AMOXICILLIN

ชื่อสามัญ

AMOXICILLIN

รูปแบบยา

แคปซูล

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคติดเชื้อที่หู จมูก ลำคอ ผิวหนัง ระบบทางเดินปัสสาวะ โรคหนองในเทียมคลามัยเดีย ทราโคมาทิส (chlamydia trachomatis) (เป็นยาทางเลือกในหญิงตั้งครรภ์ที่แพทย์พิจารณาถึงความจำเป็นแล้วเท่านั้น)
 • อาจใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาโรคกระเพาะอาหารจากการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร (H.pylori)
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้เป็นยาแคปซูล โดยทั่วไปรับประทานทุก 8-12 ชม. (วันละ 2-3 ครั้ง) ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่ให้เป็นเวลาเดียวกันของทุกวัน
 • ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยาติดต่อกันจนครบระยะเวลาในการรักษา แม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม ห้ามหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาเเพทย์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการดื้อยาได้
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • การแพ้ยานี้, เพนนิซิลิน (penicillin), ยากลุ่มเซฟาโลสปอริน (cephalosporin) หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังใช้ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
 • มีหรือเคยมีโรคภูมิแพ้ หอบหืด ไข้ละอองฟาง ผื่นลมพิษหรือ โรคตับ โรคไต ท้องเสียจากการใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โรคฟีนิลคีโตนูเรีย (phenylketonuria)
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า
 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ไม่สบายท้อง อาเจียน ท้องเสีย

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • ผื่นคันตามผิวหนัง หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม หายใจลำบาก ปัสสาวะมีสีเข้ม ปากแดง เป็นแผลพุพอง มีการลอกของผนังในช่องปาก ผิวลอก หรือเป็นแผลพุพอง ชัก ตัวเหลืองตาเหลือง มีจ้ำเลือด มีเลือดออก ผิวหนังซีด อ่อนแรง เหนื่อยง่าย มีไข้ ปวดท้อง ท้องเสียรุนแรง
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่นถูกแสงแดดโดยตรง และ ไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา