PhaReD.org QRCODE Nectec

QUETIAPINE FUMARATE

รายละเอียดยา

QUETIAPINE FUMARATE

ชื่อสามัญ

QUETIAPINE FUMARATE

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • รักษาอาการทางจิตเภท
 • รักษาภาวะคลุ้มคลั่งหรือซึมเศร้าที่เกิดจากโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (bipolar disorder)
 • อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานพร้อมอาหารวันละ 2-4 ครั้งหรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ห้ามหยุดใช้ยาเอง ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์
 • ยานี้อาจทำให้มีอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำงานกับเครื่องจักรกลหลังจากรับประทานยา
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่
 • ยานี้อาจทำให้ร่างกายเย็นลงได้ช้าเมื่อต้องสัมผัสกับอากาศร้อนจัด
 • ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการหน้ามืด วิงเวียน ขณะตื่นนอนตอนเช้า จึงควรลุกจากเตียงอย่างช้าๆ หรือนังพักสักครู่ก่อนลุกขึ้นยืน
 • ยานี้อาจทำให้ปากแห้งได้ ดังนั้นควรดื่มน้ำมากๆหรือเคี้ยวหมากฝรั่งในระหว่างวัน
 • การใช้ยานี้ในเด็กหรือผู้สูงอายุเกิน 65 ปี ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์
 • ยานี้ใช้รับประทานเฉพาะบุคคล ไม่ควรให้ผู้อื่นรับประทานด้วย แม้จะมีอาการใกล้เคียงกับผู้ป่วยก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
 • ยานี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้ หากมีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์

 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา quetiapine หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีหรือเคยมีโรคเบาหวาน ชัก ความดันโลหิตสูง ไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งเต้านม โรคตับ โรคไต โรคไทรอยด์
 • หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ เวียนศรีษะ ง่วงซึม ปวดศีรษะ ปากแห้ง ไม่สบายท้อง ปวดท้อง ท้องผูก อาหารไม่ย่อย อ่อนเพลีย น้ำหนักเพิ่ม

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้ หน้ามืด เป็นลม ชัก การมองเห็นเปลี่ยน ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของลิ้น ปาก แขน ขา ศรีษะ คอ ปวดเมื่อมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ไข้ อ่อนเพลีย มีเหงื่อออกมากกว่าปกติ กล้ามเนื้อยึดตึง หัวใจเต้นเร็ว หรือเต้นผิดจังหวะ ความคิดสับสน มีเลือดออกผิดปกติหรือมีรอยช้ำ กลืนลำบาก หายใจลำบาก ผื่นคัน หรือลมพิษ ผื่นพุพอง อารมณ์ไม่คงที่ พยายามคิดฆ่าตัวตาย ปัสสาวะบ่อยขึ้น หิวหรือกระหายน้ำเพิ่มขึ้น

  การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้ร้อนกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา