PhaReD.org QRCODE Nectec

LORAZEPAM

รายละเอียดยา

LORAZEPAM

ชื่อสามัญ

LORAZEPAM

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อ บรรเทาอาการกระวนกระวาย วิตกกังวล
 • ยานี้อาจใช้รักษาโรคลำไส้แปรปรวน  โรคลมชัก โรคนอนไม่หลับ อาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการใช้ยาเคมีบำบัด หรือเพื่อควบคุมอาการสับสน กระสับกระส่ายจากภาวะถอนพิษสุรา (alcohol withdrawal)
 • อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2-3 ครั้ง โดยรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่ควรเป็นเวลาเดียวกันทุกมื้อ  หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ยานี้อาจทำให้เกิดการติดยาได้ การใช้ยาปริมาณมากและต่อเนื่อง เป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายทนต่อยาได้ ทำให้ใช้ยาในขนาดเดิมไม่ได้ผล
 • ไม่แนะนำให้ใช้ยาติดต่อกันนานเกิน 4 เดือน และห้ามหยุดใช้ยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์เนื่องจากอาจทำให้อาการของโรคแย่ลง หรือ เกิดอาการถอนยาได้ เช่น วิตกกังวล นอนไม่หลับ หงุดหงิดฉุนเฉียว แพทย์จะพิจารณาค่อยๆปรับลดขนาดยาก่อนหยุดยา
 • ยานี้อาจทำให้มีอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำงานกับเครื่องจักรกลหลังจากรับประทานยา หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่
 • หลีกเลี่ยงการซื้อยาบรรเทาอาการหวัด ยาแก้ไอ หรือยาแก้แพ้มารับประทานเอง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา
 • ปรึกษากุมารแพทย์หากต้องใช้ยานี้ในเด็กเพราะอาจต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
 • ยานี้อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ มึนงงได้เมื่อลุกยืนขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนท่าทางอย่างช้าๆ
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา lorazepam, alprazolam, chlordiazepoxide, clonazepam, clorazepate , diazepam, oxazepam, หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพรรวมทั้งสีผสมอาหารและสารกันบูด
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีหรือเคยมีโรคต้อหิน โรคลมชัก โรคปอด หรือมีปัญหาเรื่องการหายใจ โรคตับ โรคหัวใจ  ภาวะซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (bipolar disorder) โรคจิตเภท โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย (myasthenia gravis) โรคพาร์กินสัน (Parkinson?s disease) เคยมีความคิดฆ่าตัวตาย
 • การใช้ยาในผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป ควรสอบถามข้อมูลประโยชน์และโทษของยานี้จากแพทย์ก่อนตัดสินใจใช้ยา และควรใช้ยาในขนาดต่ำ ๆ เพื่อลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา
 • หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่
 • การสูบบุหรี่อาจทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ เวียนศีรษะ ง่วงซึม อ่อนเพลีย ปากแห้ง ท้องเสีย หรือไม่สบายท้อง ท้องผูก เบื่ออาหาร ถ่ายปัสสาวะลำบาก หรือถ่ายปัสสาวะบ่อย เห็นภาพซ้อน ความต้องการทางเพศเปลี่ยนแปลง นอนไม่หลับ ฝันร้าย คลื่นไส้

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • อาการเดินลากเท้า สั่น ไม่สามารถทรงตัวขณะนั่งได้
 • มีไข้ มีผื่นอย่างรุนแรง ตาเหลือง ตัวเหลือง การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป
 • ความคิดสับสน ซึมเศร้า อารมณ์เปลี่ยนแปลงไป ตื่นเต้นหรือก้าวร้าว กระสับกระส่าย กล้ามเนื้อเป็นตะคริว
 • กลืนลำบาก หายใจลำบาก หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้นรวมถึงไม่เก็บในห้องน้ำ
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไปและปรึกษาเภสัชกรถึงวิธีการทิ้งที่เหมาะสม
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา