PhaReD.org QRCODE Nectec

LOPERAMIDE [HYDROCHLORIDE]

รายละเอียดยา

LOPERAMIDE [HYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ

LOPERAMIDE [HYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการท้องเดิน
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาม็ดสำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานยานี้ 1 เม็ด เฉพาะเมื่อมีอาการ และสามารถรับประทานซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมงถ้ายังมีอาการท้องเสียอยู่ หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ไม่ควรรับประทานยานี้ติดต่อกันนานเกิน 1 สัปดาห์
 • หากรับประทานยาแล้ว มีไข้ ปวดท้องรุนแรง หรือ อุจจาระมีเลือดปน หรือ อาการท้องเดินไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รับไปพบแพทย์

 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • การแพ้ยาโลเพอราไมด์ (loperamide) หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่ท่านใช้อยู่
 • วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • มีไข้
 • มีมูกเลือดปนในอุจจาระ
 • การมีความผิดปกติของการทำงานของตับ
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • ใช้ยานี้เฉพาะเมื่อมีอาการท้องเดินเท่านั้น และห้ามรับประทานยาเกินขนาดที่แนะนำ

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ง่วงซึม เวียนศีรษะ ปากแห้ง รู้สึกไม่สบายท้อง ท้องผูก ท้องอืด

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้ อุจจาระเป็นสีดำหรืออุจจาระมีเลือดปน ผื่นคัน ผื่นลมพิษ หายใจหอบ หายใจลำบาก สายตาพร่า เบื่ออาหาร

  การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา