PhaReD.org QRCODE Nectec

SIMVASTATIN

รายละเอียดยา

SIMVASTATIN

ชื่อสามัญ

SIMVASTATIN

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหาร ลดน้ำหนัก และออกกำลังกาย เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง และลดโอกาสที่จะต้องผ่าตัดหัวใจในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหัวใจหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคหัวใจ
 • ยานี้ใช้เพื่อลดระดับไขมันเลว LDL-cholesterol และลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ ในกระแสเลือด และทำให้ระดับไขมันดี HDL-cholesterol เพิ่มขึ้น
 • ยานี้ยังอาจใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุ 10-17 ปีที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจากกรรมพันธ์
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่น ๆ ได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 ครั้งเวลาเย็น  ควรรับประทานยาให้ตรงเวลาเดิมทุกวัน
 • แพทย์จะพิจารณาปรับขนาดการใช้ยาตามผลการควบคุมไขมันในเลือด โดยทั่วไปจะประเมินหลังใช้ยา 4 สัปดาห์ ยานี้ต้องรับประทานต่อเนื่องเพื่อผลการควบคุมไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ไม่ควรหยุดใช้ยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ รับประทานยาตามวิธีใช้ยาที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา simvastatin หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (antibiotics) ยาฆ่าเชื้อรา ยาต้านไวรัส ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (warfarin)
 • มีหรือเคยมีโรคหรือสภาวะต่างๆ ดังนี้ โรคตับ โรคไต เบาหวาน ชัก และโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ ปวดกล้ามเนื้ออ่อนแรง ความดันต่ำ
 • ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร หากตั้งครรภ์ขณะใช้ยานี้อยู่ ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
 • หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดหรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า
 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ท้องผูก ปวดท้อง คลื่นไส้ ปวดศีรษะ

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • แพ้ยา เกิดผื่น คัน ลมพิษ ตุ่มน้ำใส มีอาการบวมที่ใบหน้า ลำคอ ริมฝีปาก ลิ้น รอบดวงตา บวมที่มือ แขน ขา เท้าหรือข้อเท้า เสียงแหบ หายใจลำบาก
 • อาการผิดปกติของกล้ามเนื้อ เช่น ปวดเมื่อย กดเจ็บ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 
 • มีปัสสาวะน้อยลง ปัสสาวะเป็นสีเข้มมาก มีไข้ หนาวสั่น ไม่มีมีแรง ปวดข้อ แพ้แสง
 • อาการผิดปกติของตับ เช่น เบื่ออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลือง คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ปวดท้องด้านขวา มีอาการคล้ายเป็นไข้ ปัสสาวะมีสีเข้ม มีรอยช้ำจ้ำเลือดหรือเลือดออกง่ายผิดปกติ
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา