PhaReD.org QRCODE Nectec

DEXTROMETHORPHAN [HYDROBROMIDE]

รายละเอียดยา

DEXTROMETHORPHAN [HYDROBROMIDE]

ชื่อสามัญ

DEXTROMETHORPHAN [HYDROBROMIDE]

ชื่อการค้า

A - tussin tablets, A-tussin coated tablets เอ-ทุสซิน ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม, Antus (tablets), Antussan coated tablets แอนทุสซาน เม็ดเคลือบฟิล์ม, Asadex, Atussin, Capa, Celo, Cetussin tablets, Commicmet, Concough tablet, Cortuss tablet,

Decal tab, Decof tablets, Depan, Depan - f, Depan - sc, Dex - co - tab, Dex-trodon-t, Dexen tablet, Dexfan tablets, Dexphan tablets, Dexto, Dextolar, Dextra, Dextramet, Dextresan, Dextro, Dextro-brywood, Dextrobromide tablets, Dextrodon, Dextrodon-n, Dextrodon-s, Dextromed, Dextromethophan tablets, Dextromethorphan, Dextromethorphan hbr coated tablet, Dextromethorphan s/c tablets b.p., Dextromethorphan tablet, Dextromethorphan tablets, Dextromethorphan tablets เด็กซโ์ทรเมโทแฟน ชนิดเม็ด, Dextromethorphan tablets เด็กโตรเมธอร์แฟน เม็ด, Dextromethorphan เดกซ์โทรเมทอร์แฟน, Dextromethrophan tablets, Dextrophen, Dextroral, Dextrostar, Ditromet tablet, Dec tablets, Dextromethorphan hbr. tablet, Dextromethorphan hbr. 15 mg., Dextromethorphan hydrobromide, Dextromethorphan hydrobromide 15 mg, Dextromethorphan tablets 15 mg, Dextrophan, Dextrosin, Eifcof - g ไอฟ์คอฟ-จี, Eifcof, Icolid, Iyafin de15, K.b. dextro tablets, Lohak, Mano-dextro, Mano-drex, Me-dorphan tablets, Methorphan tablets, Mlm - dex เอ็ม แอล เอ็ม - เด็กซ์, Newmilar, Norco, Norcof, Polydex, Polydex p, Polydex y, Premodex tablets, Pusiran, Retrussan tablets, Rinocof, Roexphan, Romilar, Rotuss, S.co.trophan 15 mg., Santass, Stantuss tablets, Tromet tablet, Tusacdon, Tussanyl, Throatsil dex, Zopcof, Dextromethorphan tablets (เด๊กโตรเมโธเฟน), Dextrosia-15 (เด็กโตรเซีย-15), ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล เทอเด็กซ์, ยาเม็ดเดกซ์โตรเมธอร์แฟน, เด็กซ์โทร-สตาร์


รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • รักษาอาการไอ เนื่องจากไข้หวัด หวัด
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานทุก 4-12 ชั่วโมง ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีไม่ควรใช้และควรใช้อย่างระมัดระวังในเด็กอายุ 2-11 ปี
 • เมื่อได้รับยาเกินขนาด อาจแสดงอาการดังต่อไปนี้
  1. หายใจลำบาก
  2. ปากเขียว เล็บเขียว
  3. มึนศีรษะ
  4. คลื่นไส้ อาเจียน
  5. ประสาทหลอน
  6. ใจสั่น
  7. กล้ามเนื้อเกร็ง
  8. ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง โดยอาจเกิดได้ทั้งความดันสูงและความดันต่ำ
 • หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด แนะนำให้นำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
 • ข้อมูลที่จำเป็นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวิต
  1. อายุ น้ำหนัก และอาการของผู้ป่วย
  2. ชื่อสามัญทางยา ชื่อการค้า และขนาดยา
  3. หากเป็นไปได้ให้นำผลิตภัณฑ์นั้นติดตัวไปด้วย
  4. เวลาที่เริ่มรับประทานยาเกินขนาด
  5. เวลาที่เริ่มเกิดอาการผิดปกติ
  6. จำนวนของยาที่ได้รับประทานเข้าไป

 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา เดกโทรเมโทรเฟน หรือยาอื่น
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง? วิตามิน? ?อาหารเสริม ?และสมุนไพร
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีหรือเคยมีโรคฟีนิลคีโตยูเรีย (Phenylketouria) สูบบุหรี่

 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ เหนื่อยง่าย ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ปวดศีรษะ เหงื่อออกง่าย คัน คลื่นไส้

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้ ผื่นแดง

  การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา