PhaReD.org QRCODE Nectec

PREGABALIN

รายละเอียดยา

PREGABALIN

ชื่อสามัญ

PREGABALIN

รูปแบบยา

แคปซูล

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเส้นประสาทในผู้ป่วยโรคเส้นประสาทซึ่งเกิดจากเบาหวาน (diabetic neuropathy) หรือในผู้ที่มีอาการปวดประสาทซึ่งเกิดหลังมีเหตุมาจากงูสวัด (postherpetic neuralgia) หรือจากการบาดเจ็บเส้นประสาทไขสันหลัง หรือโรคปวดกล้ามเนื้อ (fibromyalgia)
 • ช่วยควบคุมอาการชักในผู้ป่วยโรคลมชัก 
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นได้ หากมีข้อสงสัยกี่ยวกับการใช้ยา กรุณาสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาแคปซูล ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2-3 ครั้ง ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง และไม่ควรหยุดใช้ยาเอง แม้ว่าจะรู้สึกอาการดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการหยุดใช้ยา การหยุดยาเองอาจทำให้เกิดอาการถอนยาได้ เช่น เช่น นอนไม่หลับ คลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดศีรษะ ชัก
 • การรับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือนมจะช่วยลดอาการไม่สบายท้องซึ่งเกิดจากยาได้
 • ในผู้ป่วยบางรายยานี้อาจทำให้เวียนศีรษะหรือง่วงซึมได้ หากเกิดอาการดังกล่าวไม่ควรขับขี่รถหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล และเปลี่ยนท่าทางอย่างช้าๆ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • แพ้ยา pregabalin หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพรรวมทั้งสีผสมอาหารและสารกันบูด
 • มีหรือเคยมีประวัติความผิดปกติของการทำงานของตับหรือไต เป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคตา เช่น ต้อหิน หรือมีประวัติการติดยา เลือดออกผิดปกติ มีความคิดหรือวางแผนฆ่าตัวตาย
 • ตั้งครรภ์ วางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ มึนศีรษะ ปากแห้ง คลื่นไส้ ปวดศีรษะ น้ำหนักเพิ่ม

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • ผื่นคัน ผื่นลมพิษ ตุ่มพอง มีอาการบวมที่ริมฝีปาก ลิ้น เหงือก ลิ้น เป็นต้น
 • ตื่นตระหนก กระสับกระส่าย หงุดหงิดฉุนเฉียว วิตกกังวล ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ก้าวร้าว โกรธ มีพฤติกรรมที่รุนแรง คลุ้มคลั่ง คิดหรือวางแผนฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเอง มีพฤติกรรมหรืออารมณ์เปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติ เช่น แยกตัวออกจากเพื่อนหรือครอบครัว เป็นต้น
 • มองภาพไม่ชัด เห็นภาพซ้อน มีอาการสั่น สับสน เลือดหยุดไหลยาก เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก หรือรู้สึกว่าลำคอตีบ ล้มง่าย หรือทรงตัวลำบาก แขน ขากระตุก 
 • ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือกดเจ็บ โดยเฉพาะหากอาการเหล่านี้เกิดร่วมกับอาการไข้ หรือเหนื่อย อ่อนเพลียผิดปกติ
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ หรือเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไปและปรึกษาเภสัชกรถึงวิธีการทิ้งที่เหมาะส
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา