PhaReD.org QRCODE Nectec

OXYMETAZOLINE [HYDROCHLORIDE]

รายละเอียดยา

OXYMETAZOLINE [HYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ

OXYMETAZOLINE [HYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา

สเปรย์พ่นจมูก

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกที่มีสาเหตุจากโรคหวัด ภูมิแพ้ และไข้ละอองฟาง รวมถึงอาการคั่งและมีแรงดันในโพรงไซนัส
 • การใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ควรใช้ยานี้อย่างระมัดระวังและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ใหญ่
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้ใช้สำหรับหยอดจมูก โดยทั่วไปให้ใช้ยาทุก 10-12 ชั่วโมงเวลามีอาการ แต่ไม่ควรใช้บ่อยมากกว่า 2 ครั้งในช่วง 24 ชั่วโมง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด ห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • การใช้ยานี้บ่อยกว่าหรือต่อเนื่องนานกว่าระยะเวลาที่กำหนด อาการคัดแน่นจมูกอาจแย่ลง หรืออาการอาจดีขึ้นแล้วกลับแย่ลงได้
 • ห้ามใช้ยานี้ติดต่อกันนานกว่า 3 วัน ถ้าอาการคัดแน่นจมูกไม่ดีขึ้นใน 3 วัน ให้ปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา oxymetazoline(hydrochloride) หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาสเตียรอยด์อยู่เป็นประจำ
 • มีหรือเคยมีโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ปัสสาวะลำบากเนื่องจากต่อมลูกหมากโต โรคของต่อมไทรอยด์ หรือโรคหัวใจ
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • ถ้าอาการคัดแน่นจมูกไม่ดีขึ้นใน 3 วัน ให้ปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • ยานี้โดยทั่วไปให้ใช้เมื่อมีอาการเท่านั้น แต่ถ้าแพทย์แนะนำให้ใช้ยาเป็นประจำ โดยทั่วไปถ้าลืมใช้ยา ให้ใช้ยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับการใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปใช้ยาในครั้งต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า
 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ แสบจมูก ปวดเหมือนถูกแมลงต่อย มีของเหลวคัดหลั่งไหลออกจากจมูกมากขึ้น แห้งในจมูก จาม คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ นอนหลับยากหรือนอนไม่หลับ

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • หัวใจเต้นเร็วหรือช้ากว่าปกติ
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา