PhaReD.org QRCODE Nectec

PSEUDOEPHEDRINE [HYDROCHLORIDE] , TRIPROLIDINE [HYDROCHLORIDE]

รายละเอียดยา

PSEUDOEPHEDRINE [HYDROCHLORIDE] , TRIPROLIDINE [HYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ

PSEUDOEPHEDRINE [HYDROCHLORIDE] , TRIPROLIDINE [HYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • รักษาอาการจาม ไอ น้ำมูกไหล คัดจมูก คันตา น้ำตาไหล ผื่นลมพิษ ผื่นคันและอาการอื่นที่เกิดขึ้นจากการแพ้ และรักษาโรคหวัด
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 3-4 ครั้ง ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • การใช้ยาในเด็กต่ำกว่า 6 ปี ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์
 • หากอาการไม่ดีขึ้นใน 7 วัน หรือมีอาการไข้สูง ให้หยุดใช้ยาและไปพบแพทย์
 • ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม ควรระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ
 • ห้ามใช้ร่วมกับยาในกลุ่ม MAO inhibitor เช่น isocarboxazid, phenelzine, selegiline, tranylcypromine โดยต้องมีช่วงห่างกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา pseudoephedrine หรือ triprolidine หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • มีหรือเคยมีโรคไต โรคเบาหวาน โรคต้อหิน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ความผิดปกติของต่อมไทยรอยด์ โรคต่อมลูกหมากโต มีปัญหาในการปัสสาวะ
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปยานี้ใช้เฉพาะเมื่อมีอาการเท่านั้น การลืมรับประทานยาจึงไม่เป็นอันตราย และไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดยาในมื้อต่อไปแต่หากรับประทานตามกำหนดเวลาให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า
 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ปากแห้ง คอแห้ง คลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องผูก เบื่ออาหาร ไม่สบายท้อง ง่วงซึม

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • หัวใจเต้นผิดปกติ สับสน ประสาทหลอน มีความคิดหรือพฤติกรรมผิดปกติ เวียนศีรษะอย่างรุนแรง วิตกกังวล กระสับกระส่าย ตื่นเต้น กระวนกระวายใจ อาการของความดันโลหิตสูง เช่น ปวดศีรษะอย่างรุนแรง มองเห็นภาพไม่ชัด เจ็บหน้าอก อาการชา การชัก เลือดออกผิดปกติหรือมีรอยช้ำ อ่อนเพลียผิดปกติ ไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยร่างกาย อาการเหมือนจะเป็นไข้ ปัสสาวะน้อยลงหรือไม่ปัสสาวะเลย
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อน เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา