PhaReD.org QRCODE Nectec

SERTRALINE [HYDROCHLORIDE]

รายละเอียดยา

SERTRALINE [HYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ

SERTRALINE [HYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • รักษาโรคซึมเศร้า และความผิดปกติทางจิตอื่นๆ เช่น ภาวะย้ำคิดย้ำทำ (obsessive compulsive disorder) ภาวะตื่นตกใจมาก (panic disorder) และช่วยลดความเครียดของผู้ป่วยหลังได้รับผ่าตัด (posttraumatic stress disorder)  หรือความวิตกกังวลอื่นๆ
 • รักษาอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือน (premenstrual dysphoric disorder) เช่น อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด แน่นท้อง คัดตึงเต้านม รักษาอาการปวดศีรษะ และ อาการหลั่งเร็วในผู้ชาย
 • อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ ดังนั้น หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานยาวันละ 1 ครั้ง ในเวลาเช้า หรือเวลาเย็น  สำหรับการใช้รักษาอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือน อาจรับประทานตามวันที่กำหนดของเดือน โดยรับประทานยาในเวลาเดิมทุกวัน  หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • แพทย์อาจเริ่มให้ใช้ยาขนาดต่ำ ๆ แล้วปรับขนาดยา โดยทั่วไปจะปรับสัปดาห์ละครั้ง รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน เพราะอาจจะทำให้เกิดอาการถอนยาได้ เช่น อาการคลื่นไส้ เหงื่อออก อารมณ์เปลี่ยนแปลง ซึมเศร้า เป็นต้น
 • ในผู้ป่วยบางรายยานี้อาจทำให้เวียนศีรษะหรือง่วงซึมได้ หากเกิดอาการดังกล่าวไม่ควรขับขี่รถหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา sertaline หรือแพ้ยาอื่นๆ 
 • ใช้หรือกำลังใช้ยา monoamine oxidase (MAO) inhibitors เช่น isocarboxazid phenelzine selegiline tranylcypromine หรือท่านหยุดใช้ยาในกลุ่ม MAO inhibitor ภายใน 14 วันก่อนมาพบแพทย์ หรือสมุนไพร St. John’s wort 
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง รวมทั้ง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • มีหรือเคยมีอาการโรคหัวใจขาดเลือด หัวใจวายเฉียบพลัน  ลมชัก โรคตับ โรคเบาหวาน เคยได้รับการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • หากผู้ใช้ยานี้หรือคนในครอบครัว มีหรือเคยมีโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว คลุ้มคลั่ง มีความคิดหรือความพยายามฆ่าตัวตาย ควรแจ้งแพทย์เกี่ยวกับอาการและประวัติเดิม เพื่อที่จะได้เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม
 • หากจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยาให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไปให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า
 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ มึนงงวิงเวียน ท้องเสีย หรือท้องผูก นอนไม่หลับ ง่วงซึม  ปากแห้ง ตัวแดง ร้อนวูบวาบปวดศีรษะ อาหารไม่ย่อย รู้สึกคลื่นไส้ มีลมในกระเพาะอาหารความอยากอาหารเพิ่มขึ้นหรือลดลง มีเหงื่อออกมาก มีอาการสั่น สมรรถภาพทางเพศลดลงปวดหรือรู้สึกมีเข็มทิ่มที่ปลายแขนปลายขา 

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • เกิดอาการซึมเศร้าหรืออาการซึมเศร้าแย่ลง มีความคิดทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตาย วิตกกังวลมากกว่าปกติ กระสับกระส่าย ตื่นตระหนก นอนหลับยาก มีพฤติกรรมก้าวร้าว หงุดหงิดฉุนเฉียว ทำอะไรขาดความยั้งคิด กระสับกระส่าย ควบคุมตนเองไม่ได้
 • ผื่นคัน ผื่นลมพิษ ใบหน้าหรือริมฝีปากบวม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 • เหนื่อย อ่อนเพลียผิดปกติ อาเจียน  กระวนกระวาย หงุดหงิดง่าย รู้สึกตื่นตกใจง่าย โกรธมาก ก้าวร้าว กระสับกระส่าย อยู่นิ่งไม่ได้ พูดเร็ว ควบคุมการกระทำของตนเองไม่ได้ รู้สึกอยากทำกิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย หรือรู้สึกมีความสุขมากสลับกับรู้สึกซึมเศร้า ประสาทหลอน หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น  ลมชัก ถ่ายอุจจาระมีสีดำ ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด ปัสสาวะหรืออาเจียนเป็นเลือดเลือดออกหรือมีรอยฟกช้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ มีไข้ มองภาพไม่ชัด วูบ หมดสติ
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา