PhaReD.org QRCODE Nectec

COLCHICINE

รายละเอียดยา

COLCHICINE

ชื่อสามัญ

COLCHICINE

ชื่อการค้า


รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • รักษาอาการปวดเกาต์ระยะเฉียบพลัน ป้องกันอาการของโรคเกาต์และอาการกำเริบของโรค (gouty attack)
 • รักษาโรคไข้เมดิเตอร์เรเนียน Familial Mediterranean fever (FMF)
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1-2 ครั้ง หากใช้ป้องกันโรคเกาต์กำเริบหรือรักษาโรคไข้เมดิเตอร์เรเนียน ควรใช้ควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง ไม่ควรหยุดยาเองแม้ว่าจะรู้สึกดีขึ้น โดยไม่ปรึกษาแพทย์
 • โดยทั่วไปหากใช้รักษาอาการปวดเกาต์ระยะเฉียบพลัน รับประทานครั้งที่สองห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • ไม่ควรรับประทานยานี้กับน้ำเกรปฟรุต (grapefruit) อาจจะทำให้ระดับยา colchicine ในเลือดสูงจนเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • แพ้ยาโคลชิซิน (colchicine) หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง รวมทั้งวิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
 • มีหรือเคยมีประวัติความผิดปกติของตับ ไต การทำงานของกระเพาะหรือลำไส้ผิดปกติ หรือโรคหัวใจ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ความผิดปกติของระบบเลือด
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า
 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดเกร็งช่องท้อง

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • ผื่นที่ผิวหนัง ผื่นคันหรือลมพิษ ตาบวม หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาเจียน ชาบริเวณมือ หรือเท้า มีเลือดออก หรือมีรอยช้ำผิดปกติที่ ปาก ลิ้น หรือฝ่ามือซีด
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา