PhaReD.org QRCODE Nectec

ESOMEPRAZOLE

รายละเอียดยา

ESOMEPRAZOLE

ชื่อสามัญ

ESOMEPRAZOLE

ชื่อการค้า


รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • รักษาอาการกรดไหลย้อน(Gastroesophageal reflux disease)
 • รักษาภาวะมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกิน เช่น Zollinger-Ellison syndrome
 • หรือใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย H. pylori ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแผลในกระเพาะอาหาร
 • ป้องกันแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากยา NSAIDs
 • อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 ครั้ง ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ควรรับประทานยานี้ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง
 • ควรรับประทานยานี้เวลาเดียวกันของทุกวัน
 • ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาลดกรด หากมีการรับประทานควรปรึกษาวิธีการรับประทานจากแพทย์

 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา อีโซเมปราโซล แลนโซปราโซล โอเมปราโซล แพนโตปราโซล ราบีปราโซล หรือยาอื่น
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง? วิตามิน? ?อาหารเสริม ?และสมุนไพร
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีหรือเคยมีโรคตับ

 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ปวดศีรษะ ท้องเสีย ท้องผูก ปากแห้ง คลื่นไส้ เจ็บท้อง มีแก๊สในกระพาะ

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้ ผื่นแดงรุนแรง ผื่นคัน ผื่นลมพิษ บวมบริเวณหน้า ริมผีปาก ลิ้น ปัญหาการหายใจ ผิวซีด หายใจลำบาก เสียงแหบ เจ็บหรือแน่นหน้าอก ปัสสาวะมีสีคล้ำ เหนื่อยง่าย

  การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา