PhaReD.org QRCODE Nectec

ESOMEPRAZOLE

รายละเอียดยา

ESOMEPRAZOLE

ชื่อสามัญ

ESOMEPRAZOLE

ชื่อการค้า


รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • รักษาอาการกรดไหลย้อน(Gastroesophageal reflux disease)
 • รักษาภาวะมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกิน เช่น Zollinger-Ellison syndrome
 • หรือใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย H. pylori ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแผลในกระเพาะอาหาร
 • ป้องกันแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากยา NSAIDs
 • อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 ครั้ง ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ควรรับประทานยานี้ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง
 • ควรรับประทานยานี้เวลาเดียวกันของทุกวัน
 • ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาลดกรด หากมีการรับประทานควรปรึกษาวิธีการรับประทานจากแพทย์

 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา อีโซเมปราโซล แลนโซปราโซล โอเมปราโซล แพนโตปราโซล ราบีปราโซล หรือยาอื่น
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง? วิตามิน? ?อาหารเสริม ?และสมุนไพร
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีหรือเคยมีโรคตับ

 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ปวดศีรษะ ท้องเสีย ท้องผูก ปากแห้ง คลื่นไส้ เจ็บท้อง มีแก๊สในกระพาะ

  อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้ ผื่นแดงรุนแรง ผื่นคัน ผื่นลมพิษ บวมบริเวณหน้า ริมผีปาก ลิ้น ปัญหาการหายใจ ผิวซีด หายใจลำบาก เสียงแหบ เจ็บหรือแน่นหน้าอก ปัสสาวะมีสีคล้ำ เหนื่อยง่าย

  การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา