PhaReD.org QRCODE Nectec

OSELTAMIVIR PHOSPHATE

รายละเอียดยา

OSELTAMIVIR PHOSPHATE

ชื่อสามัญ

OSELTAMIVIR PHOSPHATE

ชื่อการค้า


รูปแบบยา

แคปซูล

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคไข้หวัดใหญ่บางชนิดที่ติดเชื้อไม่เกิน 2 วัน ในผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 1 ปี และอาจใช้เพื่อรักษาโรคไข้หวัดนก
 • ยานี้ใช้เพื่อป้องกัน และรักษาการติดเชื้อไข้หวัดนก
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • โดยทั่วไปการใช้ยาเพื่อรักษา ให้รับประทานวันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหาร เช้าและเย็น เป็นเวลา 5 วัน
 • การใช้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ รับประทานวันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร ติดต่อกันอย่างน้อย 10 วัน หรือ 6 สัปดาห์ถ้าอยู่ในช่วงที่เชื้อระบาด
 • รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยานี้จนจบช่วงการรักษา แม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม

 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • การแพ้ยา oseltamivir หรือยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • หากเคยใช้ยานี้เพื่อรักษาหรือป้องกันโรคไข้หวัดมาก่อน
 • การเป็นหรือติดเชื้อ HIV หรือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม (AIDS) โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต โรคปอด หรือเป็นผู้ที่ไม่สามารถรับน้ำตาลฟรุกโตสได้
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • หากมีอาการสับสน คิดว่าจะมีคนมาทำร้ายหรือมีอาการผิดปกติ ระหว่างการรักษา
 • หากกำลังรับหรือมีแผนที่จะรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ กลืนอาหารลำบาก ท้องเสีย

  อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้ ประสาทหลอน วิตกกังกล สับสน พฤติกรรมไม่ปกติ ชัก คัน ผื่นคัน ผื่นลมพิษ หายใจลำบาก

  การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา