PhaReD.org QRCODE Nectec

OSELTAMIVIR PHOSPHATE

รายละเอียดยา

OSELTAMIVIR PHOSPHATE

ชื่อสามัญ

OSELTAMIVIR PHOSPHATE

ชื่อการค้า


รูปแบบยา

แคปซูล

ยานี้ใช้สำหรับ

 • รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ใหญ่และเด็ก หรือทารกอายุไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ เมื่อเริ่มมีอาการของการติดเชื้อมาไม่เกิน 2 วัน
 • ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 1 ปี ที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่
 • อาจใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคไข้หวัดนก หรือไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A ( H1N1)
 • อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบแคปซูล ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปการใช้ยาเพื่อรักษา ให้รับประทานวันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหาร เช้าและเย็น ติดต่อกัน  5 วัน (การใช้ยาตอนท้องว่างอาจทำให้รู้สึกไม่สบายท้อง) การใช้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ รับประทานวันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร ติดต่อกันอย่างน้อย 10 วัน หรือ 6 สัปดาห์ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด หรือให้ใช้ยาตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยา ห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยานี้จนครบระยะเวลาการรักษา แม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม ไม่ควรหยุดยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
 • สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกลืนยาแคปซูลได้ อาจแกะแคปซูลออกแล้วเทผงยาในแคปซูลผสมกับน้ำหวานปริมาณเล็กน้อย คนให้เข้ากันแล้วรับประทานทันที
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • แพ้ยา oseltamivir หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • เคยใช้ยานี้เพื่อรักษาหรือป้องกันโรคไข้หวัดมาก่อนหน้านี้
 • ติดเชื้อ HIV หรือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม (AIDS) โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต โรคปอด
 • ตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • หากท่านเคยใช้ยานี้ แล้วมีอาการข้างเคียงใดๆ กรุณาแจ้งแพทย์
 • เพิ่งฉีดวัคซีนหรือมีแผนที่จะรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้วัคซีนชนิดพ่นจมูก ห้ามให้ยานี้ 48 ชั่วโมงก่อนฉีดวัคซีน และ ภายใน 2 สัปดาห์หลังวัคซีน 
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป (น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า หากลืมรับประทานยาหลายครั้งติดต่อกันควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ
 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดท้อง ท้องเสีย

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • การแพ้ เช่น ผื่นที่ผิวหนัง ผื่นคันหรือลมพิษ ตาบวม หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม 
 • ประสาทหลอน วิตกกังกล สับสน พฤติกรรมไม่ปกติ ชัก หายใจหรือกลืนลำบาก ตุ่มน้ำหรือแผลที่ผิวหนังหรือในปาก เสียงแหบ พูดลำบาก สั่น
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา