PhaReD.org QRCODE Nectec

FEXOFENADINE [HYDROCHLORIDE]

รายละเอียดยา

FEXOFENADINE [HYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ

FEXOFENADINE [HYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้เป็นสารต้านฮิสตามีน ใช้ช่วยในการบรรเทาอาการแพ้ของโรคเยื่อบุจมูกอักเสบที่เกิดจากอาการแพ้ตามฤดูกาล หรืออาการไข้ละอองฟาง (มีสาเหตุจากการแพ้สารพวกละอองเกสรดอกไม้ ฝุ่นละออง หรือสารอื่นในอากาศ) และอาการแพ้อื่นๆ ได้แก่ จาม น้ำมูกไหล ตาแดง คันที่ตาและน้ำตาไหล คันจมูกและลำคอ สำหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่
 • นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการคัน และผิวหนังแดงที่เกิดจากผื่นลมพิษ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปและผู้ใหญ่
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานยาวันละ 1-2 ครั้ง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ควรรับประทานยาเวลาเดียวกันทุกวัน
 • หลีกเลี่ยงไม่รับประทานยาพร้อมน้ำผลไม้ เช่น น้ำส้ม น้ำแอปเปิ้ลหรือน้ำเกรปฟรุต เพราะจะมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา
 • หากท่านรับประทานยาลดกรดซึ่งมีอลูมิเนียมหรือแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานยาลดกรดพร้อมยานี้ ให้รับประทานยาลดกรดก่อนหรือหลังการรับประทานยานี้เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง
 • ยานี้มีผลทำให้เกิดอาการง่วงได้น้อยเมื่อเทียบกับยาในกลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ดี ถ้ารับประทานยานี้แล้วรู้สึกง่วงหรือมึนงง ก็ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังจากรับประทานยา

 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา fexofenadine หรือส่วนประกอบใดๆ ในยานี้ รวมถึงประวัติการแพ้ยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • มีหรือเคยมีโรคไต
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับการรับประทานยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในครั้งต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ มีการเปลี่ยนแปลงระยะของรอบเดือน หรือมีอาการปวดระหว่างมีประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อบริเวณแขน ขาหรือหลัง ไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้ อาการไอ เป็นไข้หวัดหรือมีอาการแสดงการติดเชื้ออื่นๆ ผื่นลมพิษ อาการคัน หายใจหรือกลืนลำบาก มีอาการบวมที่บริเวณใบหน้า ลำคอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า และขาช่วงล่าง เสียงแหบ

  การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่อุณหภูมิมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น เก็บในบริเวณที่ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา