PhaReD.org QRCODE Nectec

MONTELUKAST [SODIUM]

รายละเอียดยา

MONTELUKAST [SODIUM]

ชื่อสามัญ

MONTELUKAST [SODIUM]

ชื่อการค้า


รูปแบบยา

ยาเม็ดชนิดเคี้ยว

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อป้องกันและบรรเทาอาการหายใจลำลาก แน่นหน้าอก หายใจหวีดเนื่องจากหายใจขัด (wheezing) และอาการไอ ที่มีสาเหตุจากโรคหืด และใช้เพื่อป้องกันอาการหลอดลมตีบในระหว่างการออกกำลังกาย
 • นอกจากนี้อาจใช้ยานี้ในการรักษาอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ตามฤดูกาล (seasonal) หรือแพ้ตลอดปี (perenial) โดยมักมีอาการจามและคัดจมูก น้ำมูกไหล หรือคันจมูก
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดสำหรับเคี้ยวก่อนรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานยานี้วันละครั้ง โดยต้องเคี้ยวยาให้ละเอียดแล้วจึงกลืนยาพร้อมกับการรับประทานน้ำ 1 แก้ว หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • เมื่อใช้ในโรคหืด ให้รับประทานยานี้ตอนเย็น
 • เมื่อใช้ป้องกันหลอดลมหดเกร็งระหว่างออกกำลังกายให้รับประทานยาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการออกกำลังกาย แต่ถ้าปกติรับประทานยานี้เป็นประจำวันละครั้งทุกวันอยู่แล้ว ก็ไม่ควรรับประทานยานี้เพิ่มก่อนการออกกำลังกายในแต่ละครั้งอีก
 • เมื่อใช้เพื่อป้องกันอาการภูมิแพ้ อาจรับประทานในเวลาช่วงใดของวันก็ได้ แต่ควรรับประทานยาเวลาเดียวกันทุกวัน
 • ห้ามใช้ยานี้เพื่อรักษาอาการหืดแบบเฉียบพลัน (acute asthma attack) แต่ต้องใช้ยาอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำแม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้ว ทั้งนี้ เพื่อควบคุมอาการหืด และอาการเยื่อบุจมูกอักเสบเนื่องจากการแพ้ ห้ามหยุดใช้ยานี้เองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา montelukast หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • มีหรือเคยมีโรคตับ
 • อาการหืดแบบเฉียบพลัน การใช้ยาสเตียรอยด์ เช่น คอร์ติโคสเตียรอยด์และยาสูดพ่นอื่นๆ เป็นต้น
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับการรับประทานยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในครั้งต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า แต่ไม่ควรรับประทานยา montelukast มากกว่า 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมง

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ มีอาการแสบร้อนบริเวณทรวงอก ปวดท้อง ไอ

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้ มีอารมณ์แปรปรวน หดหู่ ซึมเศร้า จนอาจมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย มีไข้หรือมีการติดเชื้อ มือและเท้ามีอาการปวด ชา หรือรู้สึกเจ็บแปลบเหมือนกับมีเข็มเล็กๆ ทิ่ม อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (flu-like symptoms) บวมและเจ็บบริเวณไซนัส อาการแสดงของการแพ้ยา เช่น แน่นหน้าอก หายใจหรือกลืนลำบาก บวมบริเวณลิ้น ริมฝึปาก เปลือกตา หรือหน้า ผื่นคัน ผื่นลมพิษ หรืออาการหายใจหวีดเนื่องจากหายใจขัด (wheezing) คัน ผื่นคัน ผื่นลมพิษ เสียงแหบ ปัสสาวะมีสีน้ำตาลหรือสีเข้ม ตัวเหลือง ตาเหลือง เกิดอาการช้ำหรือเลือดออกโดยง่าย

  การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา