PhaReD.org QRCODE Nectec

BENZHEXOL HYDROCHLORIDE

รายละเอียดยา

BENZHEXOL HYDROCHLORIDE

ชื่อสามัญ

BENZHEXOL HYDROCHLORIDE

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • รักษาโรคพาร์กินสัน (Parkinson&39;s disease)  รักษาอาการสั่นที่มีสาเหตุมาจากการรับประทานยาบางชนิด
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 3-4 ครั้ง (รับประทานตามมื้ออาหารและก่อนนอน) หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ห้ามหยุดใช้ยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์
 • ควรรับประทานพร้อมอาหารหรือนม ในการรักษาโรคพาร์กินสันจะต้องรับประทานยานี้อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการ เมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นหลังจากการรับประทานยา ไม่ควรเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมที่มากเกินกำลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ
 • ในผู้ป่วยบางราย การรับประทานยานี้จะทำให้ง่วงซึมได้ หากมีอาการดังกล่าวไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือใช้เครื่องจักร
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา เบนซ์เฮกซอลหรือยาอื่น ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีหรือเคยมี โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ ต้อหิน ความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย (myasthenia gravis) ท้องผูก โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ ช่องท้อง ต่อมลูกหมาก
 • หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า หรือถ้ารับประทานก่อนนอน แต่นึกได้ตอนเช้าให้ข้ามมื้อนั้นไปแล้วรับประทานครั้งต่อไปในเวลาเดิม
 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ง่วงซึม คลื่นไส้

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • การมองเห็นเปลื่ยน ไข้ เจ็บตา ซึมเศร้า บวมบริเวณหน้า ริมผีปาก ลิ้น ประสาทหลอน ผื่นแดง คัน ผื่นลมพิษ สับสน หัวใจเต้นเร็ว ไม่เป็นจังหวะ อาเจียน
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา