PhaReD.org Nectec

BENZHEXOL HYDROCHLORIDE

รายละเอียดยา

BENZHEXOL HYDROCHLORIDE

ชื่อสามัญ

BENZHEXOL HYDROCHLORIDE

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • รักษาโรคพาร์กินสัน (Parkinsons disease)
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 3-4 ครั้ง(รับประทานตามมื้ออาหารและก่อนนอน) หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ห้ามหยุดใช้ยาเอง ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์
 • ควรรับประทานพร้อมอาหารหรือนม
 • ในการรักษาโรคพาร์กินสันจะต้องรับประทานยานี้อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการ
 • เมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นหลังจากการรับประทานยา ไม่ควรเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมที่มากเกินกำลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ
 • การรับประทานยานี้จะทำให้ง่วงหรือมีการมองเห็นไม่ชัดเจน
 • การหยุดยาอื่นที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการสั่น ควรปรึกษาแพทย์
 • ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็ก

 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา เบนซ์เฮกซอลหรือยาอื่น
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง? วิตามิน? ?อาหารเสริม ?และสมุนไพร
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีหรือเคยมี โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ ต้อหิน ความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย (myasthenia gravis) ท้องผูก โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ ช่องท้อง ต่อมลูกหมาก
 • หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า หรือถ้ารับประทานก่อนนอน แต่นึกได้ตอนเช้าให้ข้ามมื้อนั้นไปแล้วรับประทานครั้งต่อไปในเวลาเดิม

 • อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ง่วงซึม คลื่นไส้

  อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้ การมองเห็นเปลื่ยน ไข้ เจ็บตา ซึมเศร้า บวมบริเวณหน้า ริมผีปาก ลิ้น ประสาทหลอน ผื่นแดง คัน ผื่นลมพิษ สับสน หัวใจเต้นเร็ว ไม่เป็นจังหวะ อาเจียน

  การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา