PhaReD.org QRCODE Nectec

ETHAMBUTOL [HYDROCHLORIDE]

รายละเอียดยา

ETHAMBUTOL [HYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ

ETHAMBUTOL [HYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษาวัณโรค และเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยสู่ผู้อื่น
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่น ๆ ได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปยาเม็ดสำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 ครั้ง ตอนเช้า ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • การใช้เพื่อรักษาวัณโรค ต้องใช้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหลายเดือน ต้องรับประทานยาติดต่อกันจนครบระยะเวลาในการรักษา แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม ไม่ควรหยุดยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากใช้ยาไม่สม่ำเสมอ อาจทำให้เชื้อวัณโรคดื้อต่อยาหรือทำให้อาการของโรคแย่ลงได้
 • หากรับประทานยานี้แล้วรู้สึกไม่สบายท้อง ให้รับประทานยาพร้อมกับมื้ออาหาร 
 • การใช้ร่วมกับยาลดกรด อาจทำให้การดูดซึมของ ethambutol ลดลงและทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาการติดเชื้อลดลงด้วย ควรเว้นระยะห่างในการรับประทานยาโดยรับประทานยานี้ก่อนยาลดกรด 1 ชั่วโมง หรือหลังยาลดกรด 2 ชั่วโมง
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • แพ้ยา ethambutol หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม หรือสมุนไพร 
 • มีหรือเคยมีโรคไต โรคเก๊าท์ หรือโรคเกี่ยวกับดวงตา เช่น โรคต้อกระจก
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ เบื่ออาหาร ไม่สบายท้อง อาเจียน รู้สึกชาหรือเหมือนมีเข็มทิ่มตามมือหรือเท้า

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • อาการแพ้ เช่น ผื่นที่ผิวหนัง ผื่นคันหรือลมพิษ ตาบวม หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม หายใจลำบาก 
 • การมองเห็นเปลี่ยนไป หรือแยกสีแดงหรือสีเขียวไม่ได้ สับสน ควบคุมตัวเองไม่ได้ ประสาทหลอน มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ เจ็บหรือปวดตามข้อ ข้อบวม ชาตามแขน ขา ปัสสาวะลำบากหรือน้อยลง อ่อนเพลีย 
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยาเมื่อหมดอายุ
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา