PhaReD.org QRCODE Nectec

SIMVASTATIN

รายละเอียดยา

SIMVASTATIN

ชื่อสามัญ

SIMVASTATIN

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือด เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจกำเริบและอาการแทรกซ้อนโรคหัวใจอื่นๆ
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยจึงควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนและควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • แพทย์อาจเริ่มใช้ยานี้ในขนาดต่ำๆก่อน แล้วจึงปรับขนาดของยาขึ้น เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด
 • ยานี้ใช้เพื่อควบคุมอาการ แต่ไม่ได้ทำให้ภาวะโรคหายขาด จึงควรใช้ยานี้อย่างต่อเนื่อง ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และน้ำเกรปฟรุ้ต (grapefruit juice) ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่
 • ห้ามใช้ยานี้หากกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรอยู่
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา simvastatin หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (antibiotics) ยาฆ่าเชื้อรา ยาต้านไวรัส ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (warfarin)
 • มีหรือเคยมีโรคหรือสภาวะต่างๆ ดังนี้ โรคตับ โรคไต เบาหวาน ชัก และโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ ปวดกล้ามเนื้ออ่อนแรง ความดันต่ำ
 • ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร หากตั้งครรภ์ขณะใช้ยานี้อยู่ ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
 • หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดหรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ท้องผูก ปวดท้อง คลื่นไส้ ปวดศีรษะ

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • ผื่นคัน แน่นหน้าอก หรือหายใจไม่ออก หรือการบวมที่หน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ ตา มือ เท้า ข้อเท้า ขา หรือแผลพุพอง ลอกที่ผิวหนังและเยื่อบุปาก
 • ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเป็นตะคริว
 • คลื่นไส้ ร่วมกับปวดบริเวณท้องด้านขวา ตัวเหลืองตาเหลือง คัน เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีน้ำตาลหรือสีเข้มผิดปกติ
 • อาการอื่นๆ เสียงแหบ เหนื่อยง่าย มีไข้ หนาวสั่น แพ้แสงหรือไวต่อแสง ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะลำบาก
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา