PhaReD.org QRCODE Nectec

EPERISONE [HYDROCHLORIDE]

รายละเอียดยา

EPERISONE [HYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ

EPERISONE [HYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อป้องกันการหดเกร็งของกล้ามเนื้อลายบริเวณบ่า หลัง รักษาอาการปวดศีรษะ รักษาอาการเจ็บบริเวณต้นคอ ใช้รักษาอาการอัมพาตหดเกร็ง (spastic paralysis) เนื่องมาจากความผิดปกติของระบบประสาท สมองและไขสันหลัง
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดสำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับความปลอดภัยในเด็ก
 • ผู้ป่วยที่รับประทานยานี้ ควรระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะหรือการควบคุมเครื่องจักร เนื่องจากยานี้อาจทำให้อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ง่วงซึมได้

 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติการแพ้ยา eperisone หรือยาอื่นๆ และอาหาร
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม สมุนไพร
 • กำลังใช้ยา tolperisone hydrochloride หรือ methocarbamol
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • โรคไต โรคตับ ความผิดปกติเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดง

 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ผื่น นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ง่วงซึม มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ไม่สบายท้อง ถ่ายเหลว อ่อนล้า ชาตามเนื้อตัว

  อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้ มีไข้ ผื่นตามร่างกาย ตาอักเสบ ตาแดง การมองเห็นเปลี่ยนไป เกิดแผลพุพองในปากและเยื่อบุเมือกต่างๆ เช่น ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ อวัยวะเพศ เป็นต้น (อาการของ Stevens-Johnson & Lyells syndromes) จำนวนเม็ดเลือดแดงลดลง ตัวแข็ง (stiffness) หมดความรู้สึก ใจสั่นอย่างรุนแรง

  การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้อง โดยเก็บในที่แห้ง พ้นจากแสงและความร้อน
 • ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา