PhaReD.org QRCODE Nectec

EPERISONE [HYDROCHLORIDE]

รายละเอียดยา

EPERISONE [HYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ

EPERISONE [HYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อป้องกันการหดเกร็งของกล้ามเนื้อลายบริเวณบ่า หลัง รักษาอาการปวดศีรษะ รักษาอาการเจ็บบริเวณต้นคอ ใช้รักษาอาการอัมพาตหดเกร็ง (spastic paralysis) เนื่องมาจากความผิดปกติของระบบประสาท สมองและไขสันหลัง
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดสำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับความปลอดภัยในเด็ก
 • ผู้ป่วยที่รับประทานยานี้ ควรระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะหรือการควบคุมเครื่องจักร เนื่องจากยานี้อาจทำให้อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ง่วงซึมได้

 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติการแพ้ยา eperisone หรือยาอื่นๆ และอาหาร
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม สมุนไพร
 • กำลังใช้ยา tolperisone hydrochloride หรือ methocarbamol
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • โรคไต โรคตับ ความผิดปกติเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดง

 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ผื่น นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ง่วงซึม มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ไม่สบายท้อง ถ่ายเหลว อ่อนล้า ชาตามเนื้อตัว

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้ มีไข้ ผื่นตามร่างกาย ตาอักเสบ ตาแดง การมองเห็นเปลี่ยนไป เกิดแผลพุพองในปากและเยื่อบุเมือกต่างๆ เช่น ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ อวัยวะเพศ เป็นต้น (อาการของ Stevens-Johnson & Lyells syndromes) จำนวนเม็ดเลือดแดงลดลง ตัวแข็ง (stiffness) หมดความรู้สึก ใจสั่นอย่างรุนแรง

  การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้อง โดยเก็บในที่แห้ง พ้นจากแสงและความร้อน
 • ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา