PhaReD.org QRCODE Nectec

CLORAZEPATE

รายละเอียดยา

CLORAZEPATE

ชื่อสามัญ

CLORAZEPATE

รูปแบบยา

แคปซูล

ยานี้ใช้สำหรับ

 • บรรเทาอาการวิตกกังวล (anxiety)
 • ยานี้ยังใช้รักษาอาการฉุนเฉียวจากการเลิกเหล้าและอาการชักบางประเภท
 • อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด หรือแคปซูล ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1-3 ครั้งหรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • หากท่านใช้ยานี้เพื่อรักษาอาการวิตกกังวลหรืออากรชัก แพทย์อาจให้ท่านเริ่มใช้ยานี้ในขนาดต่ำและจึงปรับยาเพิ่มช้าๆ หากท่านใช้ยานี้เพื่อเลิกเหล้า แพทย์อาจให้ท่านเริ่มใช้ยานี้ในขนาดสูงและจึงปรับลดยาช้าๆ จนท่านควบคุมอาการได้
 • ห้ามหยุดใช้ยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์เนื่องจากอาจทำให้อาการของโรคแย่ลง หรือ เกิดอาการถอนยาได้ เช่น เช่น ตื่นเต้น กระวนกระวายใจ นอนไม่หลับ หงุดหงิดฉุนเฉียว ท้องเสีย ปวดกล้ามเนื้อ มีปัญหาเรื่องความจำ ชัก สับสน สั่น ปวดท้อง กล้าเนื้อเป็นตะคริว อาเจียน หรือ เหงื่อออก
 • ยานี้อาจทำให้มีอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำงานกับเครื่องจักรกลหลังจากรับประทานยา หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่ ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการหน้ามืด วิงเวียน จึงควรลุกจากเตียงอย่างช้าๆ หรือนั่งพักสักครู่ก่อนลุกขึ้นยืน
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา clorazepate  หรือ ยา alprazolam , chlordiazepoxide, clonazepam , diazepam , lorazepam, oxazepam หรือยาอื่นๆ ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร มีหรือเคยมีโรคต้อหิน โรคลมชัก โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ ติดเหล้า โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว(bipolar disorder) โรคปอด หรือมีปัญหาเรื่องการหายใจอื่นๆ เช่น หายใจไม่อิ่ม โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย (myasthenia gravis) โรคพาร์กินสัน (Parkinsons disease) โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท เคยพยายามฆ่าตัวตาย มีประวัติใช้ยาเสพติด หรือติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า
 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ เวียนศีรษะ ง่วงซึม ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปากแห้ง

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • มีอาการแพ้ เช่นเป็นผื่นคัน บวมตามอวัยวะ เช่น ใบหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก   ชัก เดินลากเท้า (shuffling walk) สั่นเป็นจังหวะ ไม่สามารถนั่งนิ่งๆได้ เคลื่อนไหวลำบาก เดินโซเซ เป็นตะคริว  ความคิดสับสน อารมณ์เปลี่ยนแปลง เป็นลม ซึมเศร้าหรือก้าวร้าว กระสับกระส่าย อ่อนเพลียผิดปกติ  มองเห็นภาพซ้อน พูดไม่ชัด
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้นรวมถึงไม่เก็บในห้องน้ำ ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา