PhaReD.org QRCODE Nectec

SODIUM [RABEPRAZOLE]

รายละเอียดยา

SODIUM [RABEPRAZOLE]

ชื่อสามัญ

SODIUM [RABEPRAZOLE]

ชื่อการค้า


รูปแบบยา

ยาเม็ดชนิดแตกตัวในลำไส้

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน (GERD) ภาวะมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกิน เช่น โรค Zollinger-Ellison syndrome หรือใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย H. pylori ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแผลในกระเพาะอาหาร
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ สำหรับรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารเช้า อาจใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นๆที่แพทย์สั่งเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย H. Pylori โดยรับประทานวันละ 2 ครั้ง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยา ไม่ควรใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน
 • ไม่ควรตัดแบ่งหรือเคี้ยวเม็ดยา ควรกลืนยาทั้งเม็ด

 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • การแพ้ยา Rabeprazole หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • มีหรือเคยมีโรคตับ
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ สับสน ปวดท้อง ท้องเสีย หรือท้องผูก ปวดศีรษะ คลื่นไส้

  อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้ ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้น คอบวม และกลืนอาหารลำบาก มีผื่นผิวหนังไม่หาย มีไข้ หรือเจ็บคอ เลือดออก หรือมีรอยฟกช้ำผิดปกติ ตัวหรือตาเหลือง

  การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา