PhaReD.org QRCODE Nectec

AMOXICILLIN [TRIHYDRATE]

รายละเอียดยา

AMOXICILLIN [TRIHYDRATE]

ชื่อสามัญ

AMOXICILLIN [TRIHYDRATE]

ชื่อการค้า

A.m.mox, Acticillin capsules 250 mg, Acticillin capsules 250 mg., Acticillin capsules 500 mg., Acticillin capsules 500 mg. (red-yellow), Amacin capsules, Amacin capusles, Amex 250 capsule, Amex 500 capsule, Amixin - 250, Amixin - 500, Ammimox 250,

Ammimox 500, Amomac 500, Amosis - 250, Amosis - 500, Amox 500 - guardian, Amoxa (250 mg capsule), Amoxa (500 mg capsule), Amoxcillin capsules (250 mg.), Amoxdon capsules, Amoxi t.o. 250, Amoxi t.o. 500, Amoxica - 250, Amoxica - 500, Amoxicillin capsules, Amoxikress, Amoxil (capsules 250 mg), Amoxil (capsules 500 mg), Amoxin 250, Amoxin 500, Amoxipremed-500, Amoxlin, Amoxy - 500 cosma, Amoxy - rc, Amoxy - yellow 500, Amoxy 250 b.s.p., Amoxy 500 b.s.p., Amoxy capsules, Amoxy capsules อม็อกซี่ แคปซูล, Amoxy f.c. 500, Amoxy i.c. 250, Amoxy i.c. 500 อม็อกซี่ ไอ.ซี. 500, Amoxy i.c.500 อม็อกซี่ ไอ.ซี. 500, Amoxy i.p. - 500 อม็อกซี่ ไอ.พี.-500, Amoxy m.h., Amoxy osoth inter 500, Amoxy osoth inter 500 อม็อกซี่ โอสถ อินเตอร์ 500, Amoxy osoth inter capsule คล็อกซ่า โอสถ อินเตอร์, Amoxy osoth inter capsules, Amoxy rp 500, Amoxy rx 250, Amoxy rx 500, Amoxycan - 500, Amoxycan - 500 capsule, Amoxycillin - 250 capsule, Amoxycillin - 500 capsule, Amoxycillin 250, Amoxycillin 250 mg.capsules, Amoxycillin 500, Amoxycillin 500 mg., Amoxycillin 500 mg. capsules, Amoxycillin capsules 500, Amoxycillin farmaline 250 mg, Amoxycillin-250 capsule, Amoxycillin-500 capsule, Amoxylin 250 capsule, Amoxylin 500 capsule, Amoxypac 250, Amoxypac 500, Amoxcillin 500 mg (capsules), Amoxi t.o.250, Amoxi t.o.500, Amoxicillin capsules 250 mg, Amoxicillin capsules 500 mg, Amoxy - p capsules 250, Amoxy - p capsules 500, Amoxy - wp, Amoxycillin, Bamoxcin capsules 500, Bemoxin, Bomox - 250, Bomox - 500, Boots amoxycillin 250 mg, Boots amoxycillin 500 mg, C - mox 250, C - mox 500, Camox, Camox 500, Cillinmox 250 ซิลลินม็อกซ์ 250, Cillinmox 500 ซิลลินม็อกซ์ 500, Clinimox-500, Coamox (r) 500, Coamox capsules, Diamoxycap - 250, Diamoxycap-500, Dymoxin - pi 250 mg, Dymoxin 250 mg., Dymoxin 500 mg, Dymoxin 500 mg., Gpo mox, Hamoxmycin, Ibiamox capsules, Imoxy - 500, Imoxy-250, Ivamox capsules, Kamoxin, Kenya-mox capsules, Klamoxy - 500, Loamox - 250 capsule, Loamox - 500 capsule, Malimox 250, Malimox 500, Manmox - 500, Manomoxyl, Med - amoxin 500 mg capsules, Med-amoxin, Meixil capsules, Milamox capsules, Milamox-big capsule, Milanox capsules, Missy 250, Mo - mox 500 capsules, Mox - c 250, Mox lin, Mox-c 250, Moxapen, Moxapin 250, Moxapin 500, Moxcil t.p. (capsule), Moxcillin 250 ม๊อกซ์ซิลลิน 250, Moxcillin 250 mg., Moxcillin 500, Moxcillin 500 ม๊อกซ์ซิลลิน 500, Moxcillin 500 mg. ม็อกซิลลิน 500 มิลลิกรัม, Moxcillin capsule, Moxcin 500, Moxcin capsule, Moxen 500, Moxilin capsule, Moxilin capsules, Moxipan, Moxlin, Moxno-250 capsule, Moxno-500 capsule, Moxxo - 250 capsule, Moxxo-500 capsule, Moxy, Moxy forte, Moxycom 500, Moxyno-250 capsule, Moxyno-500 capsule, Moxypac 250, Moxypac 500, Moxypac 500, Mexillin-500, N.l.mox-250, N.l.mox-500, Newtamox, Newtamox-500, Newtamox-g, Newtamox-g 500, Newtamox-my, Newtamox-my 500, O - mox 500, O - mox 500, Oriamox 250, Oriamox 500, Pharmox, Pharmox-p, Pharmoxcillin, Phihamox - 250, Phihamox-500, Pinnamox - 500 capsules, Pinnamox-250 capsule, Posmox, Premox, Promoxy, Pulmoxyl - 250, Pondnoxcill, Pulmoxyl - 500, Rancil (500 mg. capsules), Rancil (capsules), Ranoxyl capsules (250 mg), Ranoxyl capsules (500 mg), Ranoxyl (250 mg), Ranoxyl (500mg), S.m. amox, S.m. amox, Samox 250 ซามอกซ์ 250, Samox 500 ซามอกซ์ 500, Samoxil, Samoxil-500, Samoxin, Samoxin 500, Sanomox - g 500, Sanomox - y 500, Servamox 250, Servamox 500, Sia-mox, Sitamox - 250, Specillin, St - mox, Starcillin 500, Starmox - 250 capsules, Starmox - 500 capsules, Starmox-250 capsules, Sumoxcin capsules, Sumoxcin-500, Sumoxin capsules, T.d. mox 500, T.d. mox 500 ที.ดี.คลอก 500, T.o.cillin 250 mg, T.o.cillin 500 mg, T.v. mox, T.v. mox capsule, T.v.mox, T.v.mox capsule, Ticomox 250, Ticomox 500, Ticomox 250, Ticomox 500, Topcillin, Topcillinn, U - amox, U - amoxy, U - amoxy 250, U-amox 500 mg., Unimox 250, Unimox 500, Unimox 250, Unimox 500 tablet, Vamox 500, Vimoxillin - 500 capsules, Vimoxylan, Z mox, Moxilin capsules (ม็อกซิลิน), Moxilin-500 (ม็อกซิลิน-500), Sumoxin -500, ม็อกซีฟาร์ม, อม็อกซี่ ดับเบิ้ลยู เอส, อะม๊อกซีซิลลิน 500 (จีบี), อะม๊อกซี่ 250, อะม๊อกซี่ 500, อ็อกซิล - จี 500, เอม๊อกซิน บลู 500, เอม๊อกซิน พิงค์ 500, ไอม็อกซี่-250


รูปแบบยา

แคปซูล

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคติดเชื้อที่หู จมูก ลำคอ ผิวหนัง ระบบทางเดินปัสสาวะ โรคหนองในเทียมคลามัยเดีย ทราโคมาทิส (chlamydia trachomatis) (เป็นยาทางเลือกในหญิงตั้งครรภ์ที่แพทย์พิจารณาถึงความจำเป็นแล้วเท่านั้น)
 • อาจใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาโรคกระเพาะอาหารจากการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร (H.pylori)
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้เป็นยาแคปซูล โดยทั่วไปรับประทานทุก 8-12 ชม. (วันละ 2-3 ครั้ง) ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่ให้เป็นเวลาเดียวกันของทุกวัน
 • ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยาติดต่อกันจนครบระยะเวลาในการรักษา แม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม ห้ามหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาเเพทย์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการดื้อยาได้
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • การแพ้ยานี้, เพนนิซิลิน (penicillin), ยากลุ่มเซฟาโลสปอริน (cephalosporin) หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังใช้ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
 • มีหรือเคยมีโรคภูมิแพ้ หอบหืด ไข้ละอองฟาง ผื่นลมพิษหรือ โรคตับ โรคไต ท้องเสียจากการใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โรคฟีนิลคีโตนูเรีย (phenylketonuria)
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า
 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ไม่สบายท้อง อาเจียน ท้องเสีย

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • ผื่นคันตามผิวหนัง หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม หายใจลำบาก ปัสสาวะมีสีเข้ม ปากแดง เป็นแผลพุพอง มีการลอกของผนังในช่องปาก ผิวลอก หรือเป็นแผลพุพอง ชัก ตัวเหลืองตาเหลือง มีจ้ำเลือด มีเลือดออก ผิวหนังซีด อ่อนแรง เหนื่อยง่าย มีไข้ ปวดท้อง ท้องเสียรุนแรง
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่นถูกแสงแดดโดยตรง และ ไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา