PhaReD.org Nectec

AMOXICILLIN , CLAVULANIC ACID

รายละเอียดยา

AMOXICILLIN , CLAVULANIC ACID

ชื่อสามัญ

AMOXICILLIN , CLAVULANIC ACID

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

  • ยาสูตรผสมระหว่าง amoxicillin และ clavulonic acid ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย ได้แก่ การติดเชื้อที่หู ปอด ไซนัส ผิวหนัง และทางเดินปัสสาวะ amoxicillin เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลิน ทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย clavulonic acid เป็นยาที่ยับยั้งเอนไซม์ beta-lactamase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้แบคทีเรียถูกทำลายโดย amoxicillin ยาปฏิชีวนะไม่สามารถรักษาโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ
  • บางครั้งยาอาจนำมาใช้เพื่อรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
  • วิธีการใช้ยา

          วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

  • ยาสูตรผสมระหว่าง amoxicillin และ clavulonic acid เป็นยาเม็ดสำหรับรับประทาน
  • โดยปกติให้รับประทานพร้อมอาหารหรืออาหารว่างทุก 8 ชั่วโมง (วันละ 3 ครั้ง) หรือทุก 12 ชั่วโมง (วันละ 2 ครั้ง)
  • เพื่อป้องกันการลืมรับประทานยา ควรรับประทานตามเวลาเดิมทุกวัน
  • ใช้ยานี้ตามวิธีที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด ห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
  • ยาสูตรผสมระหว่าง amoxicillin และ clavulonic acid ในขนาดต่างๆ จะมีปริมาณ amoxicillin ต่างกัน แต่มีปริมาณ clavulonic acid เท่ากัน ไม่ควรนำยาในขนาดที่ต่ำกว่ามารับประทานทดแทนยาในขนาดที่สูงกว่า (เช่น รับประทาน 250 มิลลิกรัม 2 เม็ด แทน 500 มิลลิกรัม 1 เม็ด) เพราะจะทำให้ได้รับปริมาณ clavulonic acid เพิ่มเป็นสองเท่า ซึ่งอาจเพิ่มผลข้างเคียงจากตัวยา clavulonic acid
  • รับประทานติดต่อกันจนยาหมด แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม การหยุดรับประทานยาอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาได้

  • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

  • ประวัติการแพ้ยา amoxicillin, clavulonic acid, penicillin, ยาในกลุ่ม cephalospirins หรือยาอื่น
  • ยาประจำที่ใช้อยู่ ทั้งที่แพทย์สั่งจ่ายหรือซื้อมารับประทานเอง รวมทั้งวิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
  • โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่หรือเคยเป็นมาก่อนหน้า เช่น โรคไต โรคตับ โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด ลมพิษ หรือโรคโมโนนิวคลิโอสิส (mononucleosis)
  • ยาสูตรผสมระหว่าง amoxicillin และ clavulonic acid อาจลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน ควรใช้วิธีคุมกำเนิดวิธีอื่นระหว่างที่รับประทานยานี้
  • ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร หากตั้งครรภ์ระหว่างรับประทานยานี้ควรรีบแจ้งแพทย์ทันที

  • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

  • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปได้เลย โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  • อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป

    อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
    มีดังนี้ ท้องเสีย ท้องไส้ปั่นป่วน อาเจียน ผื่นคันเล็กน้อย

    อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

    มีดังนี้ มีอาการผื่นแพ้รุนแรง คัน ลมพิษ หายใจหรือกลืนลำบาก หายใจมีเสียงหวีด คันหรือมีของเหลวคัดหลั่งจากช่องคลอด ตัวเหลืองตาเหลือง

    การเก็บรักษายา

  • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
  • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแดงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
  • เก็บยานี้ในภาชนะที่ป้องกันแสงได้ เช่น ขวดหรือซองสีชา
  • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

  • [ เงื่อนไขการใช้ ]

    มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
    มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา