PhaReD.org QRCODE Nectec

CLONAZEPAM

รายละเอียดยา

CLONAZEPAM

ชื่อสามัญ

CLONAZEPAM

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อควบคุมหรือรักษาการชักในผู้ป่วยโรคลมชัก (epilepsy) ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคตื่นตระหนก (panic disorder) ยานี้ใช้เพื่อช่วยบรรเทาความวิตกกังวล (anxiety) ยานี้ใช้เพื่อรักษาผลข้างเคียงของยารักษาโรคจิตเภทที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่ายต้องขยับร่างกายตลอด (akathisia) ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยจึงควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1-3 ครั้ง หรือใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร รับประทานยานี้ได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร แต่ควรเป็นเวลาเดียวกันทุกครั้ง และควรรับประทานยาให้ตรงเวลาเดิมทุกวัน หากรับประทานยานี้ก่อนอาหารแล้วเกิดอาการระคายเคืองกระเพาะอาหาร ควรรับประทานพร้อมอาหารหรือนม ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือใช้เครื่องจักร ยานี้อาจทำให้เกิดอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ดังนั้นจึงไม่ควรลุกขึ้นยืนหรือนั่งลงอย่างรวดเร็ว การดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการใช้ยานี้อาจทำให้มีอาการมึนงงหรือง่วงซึมมากขึ้น ควรรับประทานยาต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง ในระยะแรกแพทย์อาจเริ่มสั่งยาในขนาดต่ำ ๆ ก่อน แล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มขนาดยา จะเห็นผลในการควบคุมโรคเมื่อใช้ยาต่อเนื่อง ห้ามหยุดใช้ยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์เนื่องจากอาจทำให้อาการของโรคแย่ลง หรือ เกิดอาการถอนยาได้ เช่น ชัก ประสาทหลอน มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เหงื่อออก สั่น ปวดท้อง กล้าเนื้อเป็นตะคริว วิตกกังวล ตื่นเต้น นอนไม่หลับ หลีกเลี่ยงการซื้อยาบรรเทาอาการหวัด ยาแก้ไอ หรือยาแก้แพ้มารับประทานเอง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติการแพ้ยา clonazepam, alprazolam, chlordiazepoxide, clorazepate, diazepam,  lorazepam, midazolam, oxazepam หรือยาอื่นๆ ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร ซึ่งอาจเสริมฤทธิ์หรือต้านฤทธิ์ของยานี้ได้ ตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร ประวัติการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาเสพติด มีหรือเคยมีความผิดปกติของการทำงานของหัวใจ ปอด ตับหรือไต เป็นหรือเคยมีประวัติเป็นโรคต้อหิน (glaucoma  เคยมีประวัติหรือมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่ การใช้ยาในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ควรสอบถามข้อมูลประโยชน์และโทษของการใช้ยานี้จากแพทย์ เปรียบเทียบกับยาชนิดอื่นที่อาจมีความปลอดภัยกว่า
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า
 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ เวียนศีรษะ มึนงง ง่วงซึม มีน้ำลายออกมาก ปวดข้อ ปัสสาวะบ่อย การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป มีการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพทางเพศ

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • มีอาการแพ้ เช่น ผื่นคัน ผื่นลมพิษ บวมตามอวัยวะต่างๆ เช่น ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น  หายใจไม่ออกหรือกลืนลำบาก เสียงแหบ ตื่นตระหนก กระสับกระส่าย หงุดหงิดฉุนเฉียว วิตกกังวล ซึมเศร้า นอนไม่หลับ  คิดหรือวางแผนฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเอง สับสน มีอาการประสาทหลอน เช่น เห็นหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีจริง มีพฤติกรรมหรืออารมณ์เปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติ เช่น ก้าวร้าว ตื่นเต้น การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป ดวงตาเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นตะคริว กระตุก การเคลื่อนไหวลำบาก เดินอย่างงุ่มง่าม นั่งเฉยๆ ไม่ได้เนื่องจากมีอาการสั่น
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ควรเป็นภาชนะที่ป้องกันแสงได้ เช่น ขวดหรือซองสีชา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้นรวมถึงไม่เก็บในห้องน้ำ ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา