โรคระบบทางเดินปัสสาวะและไต

  รอบรู้เรื่องยา  รอบรู้เรื่องโรค  รอบรู้สุขภาพ  ห้องมัลติมีเดีย
บทความที่เกี่ยวข้อง
 ปัสสาวะเป็นเลือด
 ยาล้างไต
 ระดับกรดยูริคในเลือด (Uric acid)
 ระดับครีเอตินินในเลือด (Scr)
 ระดับไนโตรเจนในเลือด (BUN)
 โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis)
 โรคไตวาย
บทความที่เกี่ยวข้อง