ภูมิแพ้ หอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ

  รอบรู้เรื่องยา  รอบรู้เรื่องโรค  รอบรู้สุขภาพ  ห้องมัลติมีเดีย
บทความที่เกี่ยวข้อง
 Oseltamivir ยาสำหรับไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009
 Zanamivir ยาสำหรับไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009
 “ยาแก้ไอ”....ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
 ภูมิแพ้ ต้นเหตุ โรคหอบหืด
 ยารักษาโรคหอบหืด และโรคภูมิแพ้
 วิธีใช้ยาพ่นแก้หอบหืด
 หากคุณเป็นโรคภูมิแพ้
 เยื่อหุ้มปอดอักเสบ (pleurisy)
 โรค เอส แอล อี
 โรคหลอดลมอักเสบ
บทความที่เกี่ยวข้อง